Archiv

Archiv Muzea umění Olomouc svou činností navazuje na archiv Galerie výtvarného umění Olomouc, která byla do roku 1989 podřízena Vlastivědnému muzeu v Olomouci. Úkolem tohoto odborného pracoviště je dokumentace historie instituce, archivace materiálů vážících se k její výstavní činnosti, včetně mimořádných akcí a událostí s muzeem souvisejících.

Pracoviště provádí zejména dokumentaci materiálů vážících se k výtvarnému životu v Olomouci a jeho okolí a archivuje pozůstalosti významných výtvarných umělců a osobností Olomoucka. Je zde uložena a vedena také fotografická a restaurátorská dokumentace se vztahem k jednotlivým budovám muzea a sbírkovým fondům muzeem spravovaným. Významné postavení mezi archivními fondy MUO zaujímá fotoarchiv, ve kterém je kromě postupně digitalizovaných sbírkových předmětů uložena rovněž fotodokumentace výstav a akcí MUO.

Archiv MUO informace o výtvarném životě na Olomoucku nejen průběžně odborně zpracovává a dlouhodobě uchovává, ale také zpřístupňuje odborné veřejnosti. Studium archivních materiálů je badatelům umožněno po domluvě nebo na základě písemné žádosti.

Ke stažení

Badatelský řád

Badatelský řád Muzea umění Olomouc a Arcidiecézního muzea Olomouc (2016)


Dnešní otevírací doba

Arcidiecézní muzeum Olomouc 10.00-18.00
Muzeum moderního umění 10.00-18.00
Arcidiecézní muzeum Kroměříž 8.30-18.00

Pátek | 19. 7. 2024

Dnes je otevřeno


Pokladna otevřená út–ne 10-18 hodin, Rezervace na pokladna@muo.cz
telefon: 585 514 241

8 Otevřených výstav

Přihlásit se k odběru novinek

 
© MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC 2022 Nastavení Cookies