Můžete si koupit

Art & Print. Sbírka grafiky Muzea umění Olomouc

Přejít do e-shopu

Art & Print | Sbírka grafiky Muzea umění Olomouc

Sbírka volné grafiky představuje třetí nejobsáhlejší sbírkový fond Muzea umění Olomouc. Je vnitřně rozdělena na dva celky – menší kolekci staré grafiky 15. až 19. století a obsáhlejší konvolut grafiky 20. a 21. století, tedy moderní a současné. Toto členění zachovává také koncepce aktuální profilové výstavy, kterou Muzeum umění Olomouc pokračuje v  systematickém zpracování a prezentaci svého kmenového sbírkového fondu. Autonomní instalace i doprovodné publikace věnované sbírce grafiky, přesto spolu navzájem komunikují a odkazují jedna na druhou. Hranice nejsou jasně vymezené ani uzavřené a překvapivé souvislosti, ať již námětové, výtvarné či technologické, tak může návštěvník výstavy hledat napříč staletími. Prezentace sbírky v celém jejím časovém rozsahu přibližuje prostřednictvím vybraných děl širokou škálu podob a funkcí, kterými byla grafika nadána od samých počátků svého vzniku.

Druhá část výstavy:
Post.Print | Sbírka grafiky Muzea umění Olomouc

21. 11. 2019 – 1. 3. 2020
Muzeum moderního umění | Kabinet, Salon

Kolekce staré grafiky Muzea umění Olomouc nebyla, na rozdíl od grafiky moderní a současné, nikdy budována systematicky. Sbírka nemá konkrétní zaměření či vymezení sběratelských témat, přesto jsou v ní zastoupena nejen jednotlivá pozoruhodná díla významných autorů i dílen, ale také tisky ilustrující široké spektrum námětů a forem grafického umění od pozdního středověku do konce 19. století.

Krátké video z vernisáže ZDE.

O uměleckém významu grafiky dnes není pochyb, její postavení však nebylo vždy jednoznačné. Často byla chápána a vnímána především jako reprodukční médium, tedy zejména zdroj informací o historii, kultuře, umění. Od počátku však byly rozvíjeny obě dvě základní polohy grafického tisku. První, v podstatě původní, vychází z možnosti reprodukovatelnosti, tedy zmnožení obrazu a představuje grafiku zejména jako nástroj šíření idejí, obrazů či myšlenek. Stejně významná však byla vždy také její druhá poloha – tedy umělecká, exklusivní, výsostně autorská. Obě se přitom mohly vzájemně potkávat, prolínat či doplňovat.  

Provázanost technologie s uměleckým záměrem při vzniku grafického obrazu reflektuje název části výstavy věnované staré grafice. Na vybraných exponátech pestré muzejní kolekce vypráví příběh grafiky v průběhu jejího historického i technologického vývoje. Počínaje dřevořezovými ilustracemi konce 15. století, přes virtuózní mědirytiny renesančních a manýristických mistrů, širokou škálu možností a podob barokního leptu až k univerzálnosti litografie, která ovládla grafiku 19. století. Námětová šíře grafické produkce zahrnuje sakrální i profánní témata, mytologie, alegorie, architekturu, krajinu, portrét i žánrové či satirické tisky. 

Doprovodný program ZDE

Autorka výstavy: Helena Zápalková
Překlad: Zuzana Henešová, Adéla Horáková
Grafický design: Petr Šmalec
Instalace: Vlastimil Sedláček, Filip Šindelář, Dalibor Sedlák, Martin Fišr, Ondřej Žák
Restaurování: Zuzana Kaštovská
Edukace: Terezie Čermáková

Fotogalerie
Pietro Testa

Podzim, série Čtyři roční doby, 1642–1644,  lept

Heinrich Aldegrever

Mars, série Sedm Planet, 1533, mědiryt 

Honoré Daumier

Le Gout /Chuť, série Pařížské typy, 1939, litografie 

Cornelius Cort

Zatčení Krista, 1568, tisk 1602, mědiryt 

Jan Hamersz Muller

Duch Boží se vznáší nad vodami, Titulní list série Stvoření světa,  mědiryt 

Joseph a Johann Klauber

Večer, nedatováno (18. stol.), čárový lept, papír

John Smith

Portrét Thomase Herberta, knížete z Pembrocke a Montgomery,  1708, mezzotinta

Johann Christoph Winkler

Pohled na Jeruzalém z ptačí perspektivy,  1749–1752, lept

Franz Ambrose Dietel

Tři architektonické návrhy a fontána, čárový lept, papír

Marco Alvise Pitteri

Svatý Pavel,  lept 

Michael Heinrich Rentz

Zvěstování Panny Marie ilustrace z knihy Das Christliche Jahr 1727–1728, lept s mědirytem 

Pieter de Jode I.

Narození Páně, 1585–1590, mědiryt

Adrien Pietrsz Venne

Alegorický výjev, mědiryt, papír

Michael Wolgemut

Papež Pius II. a římský císař Friedrich III.  z Kroniky světa Hartmana Schedela,  1493

Joseph Führich

Das Gebeth des Herrn (Modlitba Páně), album Das Vater Unser, 1829, lept 

Jan van de Velde II.

Říční krajina,  1628, lept 

Antonín Mánes

Vrba, série Studie stromů, 1827, Litografie

Video

Dnešní otevírací doba

Arcidiecézní muzeum Olomouc 10.00-18.00
Muzeum moderního umění 10.00-18.00
Arcidiecézní muzeum Kroměříž 8.30 - 18.00

Úterý | 27. 2. 2024

Dnes je otevřeno


Pokladna otevřená út–ne 10-18 hodin, Rezervace na pokladna@muo.cz
telefon: 585 514 241

8 Otevřených výstav

Přihlásit se k odběru novinek

 
© MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC 2022 Nastavení Cookies