Následujte nás


Přihlásit se k odběru novinek

 

Výstava Art & Print uzavře své brány už tuto neděli

AKTUALITA | 27. 2. 2020

Výstavou Art & Print vás
dnes od 16.30 provede během komentované prohlídky její autorka Helena Zápalková. Nenechte si ujít poslední příležitost nahlédnout do tajemstvích staré grafiky.

Vidět opravdové unikáty z dob Kryštofa Kolumba, to návštěvníkům Muzea umění umožňuje výstava Art & Print, která představuje ta nejzajímavější díla z muzejní sbírky staré grafiky. Ale pozor už jen do neděle 1. března!

Mezi nejstarší exponáty sbírky náleží dřevořezy Michaela Wolgemutha z německého vydání tzv. Schedelovy kroniky světa z roku 1493, tedy z doby kdy Kryštof Kolumbus objevoval Nový svět. „V téže době můžeme najít počáteční rozvoj grafiky jako ilustrační techniky,“ říká autorka výstavy Helena Zápalková. 

Nejstarší hlubotisky ve sbírce představují drobné mědiryty jihoněmeckých tzv. malých mistrů, působících v první polovině 16. století (Heinrich Aldegrever, Barthel Beham). Podstatnou měrou jsou ve sbírce i na výstavě zastoupeny grafické listy nizozemských rytců pozdního manýrismu z konce 16. a první poloviny 17. století, tedy doby skutečně „zlatého věku“ rozvoje mědirytecké techniky. 

„Namátkou jde o jména jako Cornelius Cort, Philipp Galle, Crispijn de Passe, Johann Wierix, Aegidius a Johann Sadelerové, Hendrick Goltzius, Jacob Matham, Johann Muller a další,“ vyjmenovává Zápalková.

V 17. století přinesla nové možnosti výtvarného vyjádření a podstatné uvolnění rukopisu technika leptu, zdokonalená výjimečným francouzským grafikem Jacquesem Callotem, ani jeho tisky nebudou na výstavě chybět. Stejnou technikou vytvořil své nesmírně početné grafické dílo (více než 300 leptů) také patrně nejznámější český grafik Václav Hollar. Nevelkým počtem, ale výjimečnou kvalitou jsou ve sbírce zastoupeny ukázky děl italských grafiků 17. a 18. století. 

Výstava moderní grafiky Post.Print bude prodloužena až do 15. března! 


„Představujeme zde například lepty Pietra Testy, Salvatora Rosy nebo Giovanni Battisty Piranesiho. Bohatou škálu podob a funkcí knižní grafiky 18. století zastupují na výstavě například tisky Michaela Jindřicha Rentze, předního rytce a ilustrátora vrcholného baroka, působícího ve službách hraběte Františka Antonína Šporka,“ láká návštěvníky Helena Zápalková. 

„Autory zejména česko-rakouské oblasti je ve sbírce zastoupena také grafika pozdního 18. a zejména 19. století, jmenovitě Josef Bergler, Antonín Mánes, Josef Führich, Bedřich Havránek, Julius Mařák,“ dodává kurátorka výstavy. 

K tradičním technikám tisku z výšky a hloubky se v samém závěru 18. století připojila také litografie, postavená na principu tisku z plochy. Jako rychlá a přesná reprodukční technika byla dlouhou dobu nepřekonatelná. Její univerzálnost a výrazová škála zároveň oslovovala řadu umělců. Významnou roli ovšem sehrála zejména jako pružná ilustrační technika i v oblasti politické satiry či karikatury. Tento typ tisku na výstavě představují ilustrace Honoré Daumiera a Paula Gavarniho pro francouzský satirický časopis Le Charivari.

Fotogalerie
Pietro Testa

Podzim, série Čtyři roční doby, 1642–1644,  lept

Heinrich Aldegrever

Mars, série Sedm Planet, 1533, mědiryt 

Honoré Daumier

Le Gout /Chuť, série Pařížské typy, 1939, litografie 

Cornelius Cort

Zatčení Krista, 1568, tisk 1602, mědiryt 

Jan Hamersz Muller

Duch Boží se vznáší nad vodami, Titulní list série Stvoření světa,  mědiryt 

Joseph a Johann Klauber

Večer, nedatováno (18. stol.), čárový lept, papír

John Smith

Portrét Thomase Herberta, knížete z Pembrocke a Montgomery,  1708, mezzotinta

Johann Christoph Winkler

Pohled na Jeruzalém z ptačí perspektivy,  1749–1752, lept

Franz Ambrose Dietel

Tři architektonické návrhy a fontána, čárový lept, papír

Marco Alvise Pitteri

Svatý Pavel,  lept 

Michael Heinrich Rentz

Zvěstování Panny Marie ilustrace z knihy Das Christliche Jahr 1727–1728, lept s mědirytem 

Pieter de Jode I.

Narození Páně, 1585–1590, mědiryt

Adrien Pietrsz Venne

Alegorický výjev, mědiryt, papír

Michael Wolgemut

Papež Pius II. a římský císař Friedrich III.  z Kroniky světa Hartmana Schedela,  1493

Joseph Führich

Das Gebeth des Herrn (Modlitba Páně), album Das Vater Unser, 1829, lept 

Jan van de Velde II.

Říční krajina,  1628, lept 

Antonín Mánes

Vrba, série Studie stromů, 1827, Litografie

Video

Dnešní otevírací doba

Arcidiecézní muzeum Olomouc 10.00-18.00
Muzeum moderního umění 10.00-18.00
Arcidiecézní muzeum Kroměříž 8.30 - 18.00

Neděle | 10. 12. 2023

Dnes je otevřeno


Pokladna otevřená út–ne 10-18 hodin, Rezervace na pokladna@muo.cz
telefon: 585 514 241

9 Otevřených výstav

Přihlásit se k odběru novinek

 
© MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC 2022 Nastavení Cookies