Můžete si koupit

Inge Kosková. Kresby

Přejít do e-shopu

Následujte nás


Přihlásit se k odběru novinek

 

Kreslířka Inge Kosková představí průřez svou životní tvorbou

AKTUALITA | 21. 3. 2018


Inge Kosková
(*1940)

Olomoucká malířka, kreslířka a pedagožka se narodila 31. ledna 1940 v Brně. Vystudovala výtvarnou pedagogiku v kombinaci s deskriptivní geometrií a matematikou na Univerzitě Palackého v Olomouci, což prohloubilo její analytické myšlení. To vedlo k reduktivní metodě zobrazování. Vedle toho soukromě rozšiřovala své znalosti teorie a dějin umění na přednáškách profesora Václava Zykmunda, který v letech 1965–1972 v Olomouci působil. Ve své kreslířské tvorbě začínala velkorysými mnohovýznamovými figurálními kompozicemi. Lidské figury ji zajímaly jak v interakci (zápasníci, tanečníci, ukládání do hrobu), tak v jejich statické sošnosti – postavy zastavené v čase. Figurální kresby získaly časem podobu stromů z lidských rukou a krajin z lidských těl. Od poloviny 80. let se propracovala k esenciálnímu tématu své tvorby, jímž je příroda a prožitek přírody.Zcela opustila zobrazení nápodobou a soustředila se na autentické zachycení niterného prožitku.

Krajina, stromy, portréty přátel, lidské tělo ale i hudba nebo kresby s mantrou – to jsou časté náměty tvorby přední české kreslířky Inge Koskové. Ve svých dílech citlivě reaguje na prostředí, které nás obklopuje, naslouchá mu a senzitivní kresbou zachycuje vlastní jádro jeho sdělení, které často bývá skryto povrchnímu pohledu. Odráží se v nich často její záliba v pozorování přírody, v józe nebo hudbě. Průřez životní tvorbou Inge Koskové ukazuje od 21. března nová výstava v Muzeu moderního umění.

„Inge Kosková se postupně propracovala mezi naše nejvýznamnější kreslíře. Žije a tvoří v Olomouci, kde má tento výtvarný projev velkou tradici, kterou historici umění specifikují jako ,fenomén olomoucké kresby‘. Inge Kosková pak patří k jeho nejvýznamnějším zástupcům,“ zdůrazňuje kurátor výstavy Ivo Binder.

Velkým tématem v jejím díle je příroda a její proměny. Nejde však o realistické zobrazení, ale spíš o to, co v lidech náměty vyvolávají. „Pro její kresbu je příznačné neustálé směřování ke zjednodušení, k minimalistickému pojetí. Je to spíše výrazový prostředek meditačních úvah o životě a věcech, se kterými se v něm setkáváme,“ objasňuje Ivo Binder. 

„Díky vytříbené schopnosti reduktivního myšlení koncentruje svůj projev na to nejpodstatnější, což ji přivedlo až k radikálním kresbám, jimiž se snaží své niterné pocity vyjádřit jednou čarou. Významnou součástí kompozice je přitom také bílá plocha papíru nepokrytého kresbou.“

Další důležitou inspirací je lidské tělo, tělesnost a pohyb. „Tím prvním impulsem byla dávná návštěva Britského královského baletu v Olomouci, který ji velmi oslovil. Zážitek z koncepce představení a pohybových kreací se stal podnětem celé řady figurálních kreseb,“ připomíná Binder. Najdeme v nich nejen tanečníky, lépe řečeno reflexi jejich vzájemných vztahů, ale také třeba zápasníky. Kosková se nebrání ani klasickým námětům, jako je snímání Ježíše Krista z kříže. „Ve svých dílech zachycuje spíš setkání duchovních světů v jejich tělesných schránkách,“ vysvětluje kurátor.

A ještě jedno směřování je důležité – vztah Inge Koskové k hudbě. Sama hraje na klavír, hudbu miluje a v kresbě se věnuje také interpretaci hudebních děl. Přesněji: zaznamenává pocity, které v ní daná skladba zanechá. „Na výstavě představíme například díla inspirovaná Leošem Janáčkem, který pochází podobně jako kreslířka z Lašska. Do její tvorby se promítly i skladby Bohuslava Martinů a minimalistické hudby,“ vyjmenovává kurátor.

V kresbě dává autorka přednost kresbě perem a tuší. Výstava však nabídne i další techniky. „Ukážeme její kresbu štětcem, dřívky i prsty. Nabídneme také několik materiálů, se kterými pracuje, například grafit nebo tužku,“ doplňuje Ivo Binder.

V expozici představíme také dokumentární filmy, které vznikly na téma Inge Kosková a její tvorba. Zájemci ji tak uvidí v jejím pracovním prostředí a díky tomu ji budou moci hlouběji poznat.

Podrobný katalog

Průřez celoživotní tvorbou jedné z nejlepších českých kreslířek bude kromě výstavy v Muzeu moderního umění mapovat také podrobný katalog. „Obsahuje i starší texty, které se tvorbou Inge Koskové zabývaly. Současně je to přehled její tvorby s bohatou bibliografií. V katalogu se věnujeme nejen kresbě, ale vzpomenuta bude i její malba, grafika či textilní tvorba,“ doplňuje editor katalogu Ivo Binder.

Výstava kresby Inge Koskové naváže na předchozí projekty Muzea umění, které mapovaly tvorbu olomouckých umělců. „Naše muzeum se soustavně zabývá autory, kteří tvoří v tomto regionu a svým významem ho přesahují. Výstava děl Inge Koskové tak naváže na přehlídky Oldřicha Šembery, Ondřeje Michálka, Vladimíra Havlíka, Jiřího Žlebka a dalších. Logicky mezi tyto významné reprezentanty patří i Inge Kosková,“ zdůrazňuje Ivo Binder.

 

Fotogalerie
Inge Kosková

Bez názvu, 25. 6. 1982, tuš, pero, papír, 210x298 mm 

Inge Kosková

Bez názvu, Z cyklu Psaní, (1985), tuš, pero, tuš, papír, 492x344 mm 

Inge Kosková

Bez názvu, Z cyklu Struktury, 14. 8. 1997, tuš, pero, papír, 345x492 mm

Inge Kosková

Lidé, (1980–1985), tuš, běloba, dřívko, lavírování, papír, 1500x3200 mm, soukromá sbírka 

Inge Kosková

Ave Maria, gratia plena…, 16. 8. 2006, kresba prsty, tuší, papír, 840x595 mm  

Inge Kosková

Bez názvu, Z cyklu Rytmus, 18. 6. 2002, tuš, štětec, papír, 201x297 mm 


Horizont I, 1989, tuš, pero, papír, 600x843 mm, Muzeum umění Olomouc, získáno 1990

Ke stažení

Dnešní otevírací doba

Arcidiecézní muzeum Olomouc 10.00-18.00
Muzeum moderního umění 10.00-18.00
Arcidiecézní muzeum Kroměříž 8.30-18.00

Středa | 29. 11. 2023

Dnes je otevřeno


Pokladna otevřená út–ne 10-18 hodin, Rezervace na pokladna@muo.cz
telefon: 585 514 241

8 Otevřených výstav

Přihlásit se k odběru novinek

 
© MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC 2022 Nastavení Cookies