Následujte nás


Přihlásit se k odběru novinek

 

Zemřel maďarský umělec Imre Bak

AKTUALITA: 02 01 2023

Na konci roku doputovala do Olomouce smutná zpráva – ve věku 83 let zemřel maďarský umělec Imre Bak. Jeden z umělců, podílejících se na vzniku a aktivitách dvou klíčových maďarských neo-avantgardních uskupení druhé poloviny 20. století – Iparterv a Budapesti műhely.

„Počáteční sklon k racionální, odosobněně konstruované malbě, připomínající hard-edge painting, Bak vyvažuje uplatněním principů citlivější lyrické abstrakce, zmírněním barevnosti či uplatněním folklorismů. Po absolvování stipendijního pobytu v essenském Folkwang Museu (1971) se jeho konceptuální přístup k obrazu prohlubuje – vlastním tématem se stává způsob označování či konstruování významu, přičemž jednotlivé ornamenty fungují jako prvky promluvy (podobně vztahu slova a věty). Tento přístup vrcholí na přelomu 70. a 80. let, kdy se Bak vrací k prostředkům konstruktivismu, využívá základních geometrických tvarů a živé barevnosti, zároveň se ale podrobněji zabývá problémem narace v obraze (řazení prvků, plánů ad.). Hravost, která je pro něj typická stejně jako intelektuální přístup k věci, je pak dále poměřována postmoderními tendencemi, prověřováním hodnoty gesta a autorské volby, konstrukce obrazové plochy, její iluzivnosti, respektive úlohy ornamentu,“ popisuje jeho práci kurátorka MUO Barbora Kundračíková.

Do sbírek Muzea umění Olomouc patří vedle souboru grafických tisků také dvojice maleb, které Bakovy tvůrčí principy ze 70. až 80. let dokonale ztělesňují. S plátnem Postgeometrie (1982) se lze setkat ve druhé části stálé expozice Století relativity. Více informací o Imre Bakovi a jeho tvorbě vám pak přinese dokumentární snímek, který vznikl v rámci projektu Central European Art Database v jeho ateliéru.

Fotogalerie
Imre Bak

Postgeometrie, 1982

Imre Bak

Slunce – Člověk – Tvář, 1977


Dnešní otevírací doba

Arcidiecézní muzeum Olomouc 10.00-18.00
Muzeum moderního umění 10.00-18.00
Arcidiecézní muzeum Kroměříž 8.30-18.00

Čtvrtek | 7. 12. 2023

Dnes je otevřeno


Pokladna otevřená út–ne 10-18 hodin, Rezervace na pokladna@muo.cz
telefon: 585 514 241

9 Otevřených výstav

Přihlásit se k odběru novinek

 
© MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC 2022 Nastavení Cookies