Následujte nás


Přihlásit se k odběru novinek

 

V pondělí se znovuotevře Arcidiecézní muzeum Olomouc!

Arcidiecézní muzeum bude veřejnosti otevřeno od 16:00 do 20:30.

AKTUALITA: 21 04 2023

Po dvouleté rekonstrukci se v pondělí 24. dubna 2023 otvírá Arcidiecézní muzeum Olomouc včetně románského paláce biskupa Zdíka. Slavnostní otevření se koná v 17 hodin v dómu sv. Václava. Kvůli očekávanému velkému zájmu veřejnosti budou prostory muzea otevřeny v tento den již od 16.00 do 20.30 hodin.

Na návštěvníky čekají velké novinky. Poprvé v novodobé historii budou zpřístupněna všechna čtyři ramena gotické křížové chodby se středověkými nástěnnými malbami. „Obdobně pak o patro výš bude díky nové lávce nad klenbami ambitu možné projít nejen pozůstatky někdejšího paláce biskupa Zdíka s bohatě zdobenými románskými okny, ale celý ochoz. Navíc po stavebních úpravách v části podkroví někdejšího kapitulního děkanství vznikl prostor pro novou stálou expozici, která přiblíží kulturně-historický vývoj Svatováclavského návrší,“ upřesňuje ředitel Muzea umění Olomouc Ondřej Zatloukal.

Komentované prohlídky stálou expozicí Arcidiecézního muzea Ke slávě a chvále:

ČT 11 05 2023 16:00

PÁ 19 05 2023 - MUZEJNÍ NOC
  • 18:00 Zdíkův palác
  • 18:30 Kočárovna a klenotnice
  • 19:00 Obrazárna
  • 19:30 Umění baroka
ST 31 05 2023 16:00

Všechny stavební změny jsou součástí projektu vlastníka objektu, Metropolitní kapituly u sv. Václava v Olomouci, financovaného z prostředků Integrovaného operačního programu 2014–2020 prostřednictvím ITI Olomoucké aglomerace. 

Uživatelský komfort pak pomohlo zvýšit více než 35 milionů korun, které Muzeum umění získalo z projektu IROP na využívání sbírkových fondů, jejich restaurování a zpřístupnění v nové expozici i v dalších částech Arcidiecézního muzea. Modernější osvětlení získala Obrazárna i Galerie. Uměleckým dílům prospěje výkonnější vzduchotechnika a zabezpečovací zařízení. 

Arcidiecézní muzeum vstupuje do sezony s novou vizuální identitou, kterou již od loňska používá provozovatel tohoto prostoru – Muzeum umění Olomouc. Změnila se celá grafika, navigační systém i doprovodné tiskoviny k výstavám. „Připravujeme také aktualizované vydání oblíbeného průvodce Arcidiecézním muzeem, které bude doplněno o novou expozici i aktuální výsledky historického bádání,“ připomíná vedoucí Arcidiecézního muzea Miroslav Kindl.

ZDE SE NACHÁZÍTE

Nová stálá expozice Zde se nacházíte. Svatováclavské návrší v proměnách staletí bude i díky výše zmíněnému projektu IROP patřit z velké části digitálním médiím. 

Návštěvníci tak budou moci vyrazit na virtuální procházku zdejším návrším v pravěku, středověku a novověku. „Už během vývojových aktivit jsme mysleli hlavně na to, aby se lidé bavili a zažili něco netradičního. Na druhou stranu byla důležitá přesnost, dostatek informací a podkladů, které jsme dostávali díky úzké spolupráci s historiky,“ vysvětluje Vojtěch Buday ze společnosti Tasty Air, která vytváří virtuální a rozšířenou realitu. 

Součástí prezentace je i komiks z dílny Martina Šinkovského a Petra Nováka (Ticho 762), v němž se hlavní hrdina stane cestovatelem v čase. „Díky tomu pozná Svatováclavské návrší napříč historickými etapami až do pravěku. V každém období se potká s různými zdejšími historickými osobnostmi a zažije nějakou událost, která se zde odehrála. Těmito příběhy cílíme zejména na mladší návštěvníky, aby lépe pochopili důležitost a význam tohoto prostoru,“ říká autor nové expozice Miroslav Kindl. 

Na návštěvníky čeká také řada zajímavých exponátů – archeologické nálezy, fragmenty kamenické výzdoby či umělecká faksimile vzácného Olomouckého horologia z první poloviny 12. století, které vzniklo na objednávku biskupa Jindřicha Zdíka (asi 1083-1150) pro olomouckou kapitulu sv. Václava. Iluminovaný rukopis zahrnuje 161 listů pergamenu s texty k denním modlitbám. Kodex se stal kořistí švédské armády během třicetileté války a je dodnes uložen v Královské knihovně ve Stockholmu.  

KE SLÁVĚ A CHVÁLE

Jádrem prohlídky Arcidiecézního muzea zůstává stálá expozice Ke slávě a chvále. Tisíc let duchovní kultury na Moravě, a to se všemi dosavadními lákadly – diamanty a smaragdy posázenou monstranci Zlaté slunce Moravy, vzácnými gotickými sochami Šternberské madony či Křivákovy piety, obrazem Madona s rouškou od Sebastiana del Piomba a samozřejmě zlaceným kočárem kardinála Troyera.   

Proměnou prošla Obrazárna olomouckých biskupů a arcibiskupů, Kabinet slonoviny i část barokní expozice. Několik vzácných děl bylo nově restaurováno, například rozměrné plátno Karla Škréty Sv. Václav dává kácet pohanské modly a stavět křesťanské chrámy z roku 1641 nebo pozdně manýristický obraz Kristus na hoře Olivetské od benátského malíře Francesca Bassana z doby po roce 1585. Ze zcela nových exponátů, které se do muzea podařilo zapůjčit, upozorňujeme na dosud téměř neznámou sochu Nanebevzetí Panny Marie z Otaslavic od významného moravského barokního sochaře Jiřího Antonína Heinze. V barokních sálech prvního patra někdejšího kapitulního děkanství si pak lidé určitě všimnou restaurovaných původních dřevěných podlah.

Novinky nabízí díky projektu ITI také katedrála sv. Václava. „Návštěvníci si mohou prohlédnout rekonstruovaný barokní svatostánek v kapli sv. Stanislava a v dohledné době i kompletně obnovenou křížovou cestu od sochaře Karla Stádníka. Celý prostor svatováclavského návrší získal díky projektu Metropolitní kapituly i tolik chybějící sociální zázemí pro návštěvníky,“ doplňuje manažerka projektu Dominika Doláková.

Fotogalerie
Obrazárna

V Obrazárně Arcidiecézního muzea Olomouc je nyní nová paneláž a osvětlení

Foto: MUO/ Markéta Lehečková

Ondřej Zahner

Ukřižovaný Kristus, 1. polovina 40. let 18. století, dřevo, fragmenty polychromie; výška 190 cm. Soukromá sbírka. (Schodišťová hala)

Foto: MUO/ Markéta Lehečková

Karel Škréta

Sv. Václav dává kácet pohanské modly a stavět křesťanské chrámy, 1641, olej na plátně, 137 x 270,5 cm. Muzeum umění Olomouc. Stav po restaurování. (Obrazárna)

Foto: MUO/ Markéta Lehečková

Barokní sály

V barokních sálech Arcidiecézního muzea prošly restaurováním původní dřevěné podlahy.

Foto: MUO/ Markéta Lehečková

Barokní sály

V barokních sálech Arcidiecézního muzea prošly restaurováním původní dřevěné podlahy.

Zde se nacházíte

Vstup do nové expozice Zde se nacházíte. Svatováclavské návrší v proměnách staletí. 

Foto: MUO/ Markéta Lehečková

Zde se nacházíte

V nové expozici Zde se nacházíte jsou bronzové modely Svatováclavského návrší ze tří historických etap: pravěk (na snímku), středověk a novověk.

Foto: MUO/ Markéta Lehečková

Románská okna

Románská okna v paláci biskupa Jindřicha Zdíka z poloviny 12. století.

Foto: MUO/ Markéta Lehečková

Zdíkův palác

Malby v gotické křížové chodbě v přízemí Zdíkova paláce.

Foto: MUO/ Markéta Lehečková

Románská okna

Románská okna ve Zdíkově paláci – z exteriéru.

Foto: MUO/ Markéta Lehečková


Dnešní otevírací doba

Arcidiecézní muzeum Olomouc 10.00-18.00
Muzeum moderního umění 10.00-18.00
Arcidiecézní muzeum Kroměříž 8.30-18.00

Čtvrtek | 7. 12. 2023

Dnes je otevřeno


Pokladna otevřená út–ne 10-18 hodin, Rezervace na pokladna@muo.cz
telefon: 585 514 241

9 Otevřených výstav

Přihlásit se k odběru novinek

 
© MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC 2022 Nastavení Cookies