Můžete si koupit

Domov a svět

Přejít do e-shopu

Domov a svět

03 03 - 11 09 2022 (prodlouženo do 18 09 2022)
Muzeum moderního umění Olomouc: Trojlodí

Britský historik umění Simon Schama, autor knihy Krajina a paměť, svého času napsal: „Krajiny jsou kulturou dříve než přírodou; jsou konstruktem imaginace promítnutým do dřeva, do vod a skal… Je však potřeba si uvědomit, že jakmile se určitá představa o krajině, jistý její mýtus nebo vize, usadí na skutečném místě, je schopna zvláštního míšení kategorií, dokáže učinit metafory reálnějšími, než jsou jejich předobrazy, stát se součástí skutečnosti.” Ne náhodou byl právě jeho kulturněhistorický přístup zvolen také při přípravě nové stále expozice SEFO. Ta je sice neoddělitelně spojena s dokončením nové expoziční budovy, v následujících letech se k ní ale bude Muzeum umění vracet v koncentrovaných výstavních a publikačních projektech. První z nich je pracovně nazván Domov a svět a je sondou do středoevropské krajiny. 

Krom tří konsekventních kapitol věnovaných definovaným vizuálním typům, pomezí, nížinám a vrcholům, které tak dobře zosobňují třeba Josef Váchal, László Mednanský nebo Joža Úprka, tvoří výstavu také případová sonda do současné středoevropské kulturní krajiny. Tu reprezentuje severopolský Otwock - na straně jedné historické město s výraznou architektonickou tradicí a židovskou minulostí, na straně druhé místo působení Mirosława Bałky, jedné z významných osobností globálního světa umění. Právě v jeho rodném domě, v jeho studiu, se po roce 2010 odehrálo několik výtvarných událostí, intervencí a workshopů, které na toto “místo z mnoha”, jak sám Bałka říká, svedlo další výjimečné autory, nejen z regionu - mj. Dayanitu Singh nebo Tacitu Dean. Abstrahovaný krajinný topos se dík tomuto narušení stává reálným a hmotným. A to tím spíše, že také výběr děl pro vstupní část, která svým charakterem skutečně “stálost” stálé expozice evokuje, byl podroben kritice kolegů z partnerských institucí, mj. maďarské nebo slovenské národní galerie.

Krajina, toto přístupné, protože osobně prožívané téma, se v rámci expozice, která je skutečně více než čímkoli jiným laboratoří, testem možností instituce, hrou se zažitými motivy a obrazy, stává stále více a více nestálým, nejistým, dokonce možná vratkým. A tři domény, které je tak pevně a bezpečně vytyčují - tedy lesy, roviny a hory - se nakonec ukazují jako příliš spletité, dusivé či nebezpečné. Kde to jsme? Proč? Jak se na svět kolem sebe díváme? Co si z něj vybíráme? Čeho se pro vlastní bezpečí chápeme? Jestliže je umění jedním z nástrojů, které při reflexi světa uplatňujeme, je-li možná dokonce nástrojem nejkomplexnějším a nejkritičtějším, protože recipročně cílí také na nás samé a mýty, které si osobujeme, zkusme jeho možností využít – a do krajiny se tentokrát skutečně pohroužit!

KATALOG

K výstavě vychází katalog, který obsahuje trojici statí reflektující zvolené krajinné typy, respektive narativy. Začíná úvahou o charakteru střední Evropy a možnostech jejího zkoumání formou krátkodobých i dlouhodobých expozic. Případovou studii věnovanou Otwocku, jejíž autorkou je Kasia Redzisz, doprovází rozhovory s ní jako kurátorkou projektu i se sochařem Mirosławem Bałkou.

VÝSTAVA: Domov a svět
VERNISÁŽ: 3. 3. 2022 v 18.30

TRVÁNÍ DO: 11. 9. 2022 (prodlouženo do 18 09 2022)
KURATOŘI: Barbora Kundračíková, Ladislav Daněk, Jakub Frank
SPOLUPRÁCE: Kasia Redzisz, Błażej Pindor
ZVLÁŠTNI HOST: Mirosław Bałka
EDUKACE: Nela Gallatová, David Hrbek
ARCHITEKTONICKE ŘEŠENÍ: Błażej Pindor, Vlastimil Sedláček
INSTALACE: Daniel Opletal, Ondřej Sladký, Vlastimil Sedláček, Filip Šindelář
GRAFICKÝ DESIGN: publikum.design, Petr Šmalec
PŘEKLAD: David Gaul

 

 

 

     

 

Fotogalerie
Jaroslav Panuška

Lipnické kavky, 1942

Július Koller

Galéria Ganku – Vysoké Tatry, 1981, Slovenská národná galéria

Julius Mařák

Bouře (Rozpoutané živly), 1877, MUO

Ľudovít Fulla

Krajina s jazdcom, 1946, Slovenská národná galéria

realizace Habimy Fuchs v Otwocku

2015_foto Blazej Pindor

Sándor Pinczehelyi

 Rudý hrot, 1990-1996

Inimalism Miroslawa Balky

Otwock 2014

realizace Luca Tuymanse v Otwocku

2012_foto Blazej Pindor

Daniel Fischer

Vzťahy, 1980, Slovenská národná galéria

Daniel Fischer

 2 zobrazenia, 1981

Josef Lada

Zimní radovánky, 1936

Josef Váchal

Ranní slunce, 1. desetiletí 20. stol.

László Fehér

Fontána, 1989

Joža Uprka

Pouť u sv. Antoníčka, 1893


Dnešní otevírací doba

Arcidiecézní muzeum Olomouc 10.00-18.00
Muzeum moderního umění 10.00-18.00
Arcidiecézní muzeum Kroměříž 8.30 - 18.00

Úterý | 20. 2. 2024

Dnes je otevřeno


Pokladna otevřená út–ne 10-18 hodin, Rezervace na pokladna@muo.cz
telefon: 585 514 241

8 Otevřených výstav

Přihlásit se k odběru novinek

 
© MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC 2022 Nastavení Cookies