Kresba

Podsbírka kresby patří k nejstarším sbírkám Muzea umění Olomouc a svým rozsahem je po sbírce grafiky druhou nejpočetnější. Vznikla nejdříve jako sbírka prací na papíře již v roce 1952. Základem se stala část sbírek bývalého městského muzea, sbírka Fondu národní obnovy, Klubu přátel umění a deponáty. Počátkem osmdesátých let se od sbírky kresby a grafiky oddělila sbírka grafiky. Nejstarší ucelené autorské kolekce kreseb souvisí ještě se sběratelskou aktivitou nakladatele Romualda Prombergera z počátku dvacátého století (Stanislav Lolek, Adolf Kašpar). Početnější a také dynamičtěji se rozvíjející je část sbírky reprezentující kresbu dvacátého století. Vedle velké generace českého symbolismu reprezentované jmény František Bílek, Jan Konůpek, Josef Váchal, Vojtěch Preissig, Alfons Mucha, představuje též práce předních tvůrců české klasické moderny (Josef Čapek, Emil Filla, František Foltýn, Adolf Hoffmeister, František Muzika, Jan Zrzavý ad.). Své místo v ní zaujímá též sochařská kresba, reprezentovaná pracemi Jana Štursy, Otto Gutfreunda, Vincence Makovského, Josefa Wagnera, Ladislava Zívra. Generace Skupiny 42 a Skupiny RA je zastoupena především významnou kolekcí kreseb Františka Hudečka, Václava Zykmunda, Josefa Istlera, ale i Zdeňka Sklenáře. Sbírka kresby byla také obohacena několika dary, jako například odkazy Vladimíra Pukla, Karla Svolinského, Jaromíra Šolce nebo Stanislava Menšíka. Významným přínosem pro sbírku byly akviziční kroky související s realizacemi výstav. Zejména při přípravě expozice Mezi tradicí a experimentem. Práce na papíře a s papírem v českém umění 1939–1989 byly sbírky doplněny o téměř 350 výtvarných děl, významně zvyšujících výpovědní hodnotu celé kolekce, obohacujících ji zejména o výtvarný experiment (vizuální poezie, grafické partitury) a konceptuální tvorbu. Jedinečným specifikem podsbírky kresby Muzea umění Olomouc je pak rozsáhlá kolekce l’art brut, která nemá svým záběrem a kvalitou v českých galeriích a muzeích obdobu.

Ivo Binder

Kontakty:
Mgr. Šárka Belšíková
kurátor podsbírky kresby – moderní kresba
tel:  585 514 292
belsikova@muo.cz
K:  Muzeum moderního umění | Denisova 47 | 771 11 Olomouc

Mgr. Marta Perůtková
správce depozitáře a podsbírek prací na papíře
perutkova@muo.cz
tel.: 585 514 273

Fotogalerie
Adriena Šimotová (1926 Praha – 2014 Praha)

Z cyklu Dotek barvou – Nanebevzetí, 1992 – 1993

Anna Zemánková (1908 Olomouc – 1986 Mníšek pod Brdy)

bez názvu, nedat. (pol. 60. let 20. století)

 

Jan Preisler (1872–1918)

Velikonoce, 1895 


Dnešní otevírací doba

Arcidiecézní muzeum Olomouc zavřeno
Muzeum moderního umění 10.00-18.00
Arcidiecézní muzeum Kroměříž 8.30 - 18.00

Pátek | 19. 8. 2022

Dnes je otevřeno


Pokladna otevřená út–ne 10-18 hodin, Rezervace na pokladna@muo.cz
telefon: 585 514 241

11 Otevřených výstav

Přihlásit se k odběru novinek

 
© MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC 2022 Nastavení Cookies