Misál olomoucký

Misál olomoucký

kolem 1380

pergamen, 335×235 mm, vazba: dřevěné desky potažené červenou kůží, počátek 15. století, Arcibiskupství olomoucké – Arcidiecézní muzeum Kroměříž, TK 10971, sign. O II 22

Misál je liturgická kniha, používaná knězem při katolické bohoslužbě. Obsahuje soubor textů, modliteb, zpěvů a předpisů určených pro každodenní mši a také pro slavnostní bohoslužby ve významné dny liturgického roku. Misál vznikl v 11. stol. spojením několika liturgických knih – sakramentáře, lekcionáře, evangelistáře a epištoláře. Koncem středověku se prosadila jednotná forma římského misálu, který obsahuje úvodní část (kalendarium), rubriky, modlitby před mší a po mši, mešní formuláře pro neděle a pohyblivé svátky (proprium de tempore), stálé části mše (ordo missae a canon missae), mešní formuláře pro pevné svátky (proprium de sanctis), formuláře pro společné svátky světců (commune de sanctis), votivní mše a mešní formuláře místně slavených svátků světců (proprium sanctorum a commune sanctorum pro aliquibus locis). Ve středověku býval misál často bohatě zdoben malovanými iniciálami a ve své velikonoční části obsahoval většinou celostránkové vyobrazení Ukřižování Krista, tzv. kánonový list. 

Olomouckému misálu dnes kánonový list bohužel chybí a jeho výzdoba je tvořena jen ornamentálními iniciálami provedenými červeným, modrým a černým inkoustem. 

Olomoucký misál byl napsán písmem typu gotica formata pravděpodobně na přelomu 70. a 80. let 14. století. Na počátku 15. století pak získal nové kalendarium a kánonovou složku a zároveň byl převázán. Podle pozdějších přípisků byl v 15. století používán v kostele sv. Václava v Kladsku. Na předním přídeští je uveden údaj o tom, že Jan Ambrožův (Johannes Ambrosii), titulární biskup kyzický a světící biskup vratislavský (1476–1504) vykonal 21. 10. 1481 rekonciliaci kladského kostela sv. Václava.  

Jana Hrbáčová

Fotogalerie
Misál olomoucký, kolem 1380


Dnešní otevírací doba

Arcidiecézní muzeum Olomouc 10.00-18.00
Muzeum moderního umění 10.00-18.00
Arcidiecézní muzeum Kroměříž 8.30-18.00

Pátek | 19. 7. 2024

Dnes je otevřeno


Pokladna otevřená út–ne 10-18 hodin, Rezervace na pokladna@muo.cz
telefon: 585 514 241

8 Otevřených výstav

Přihlásit se k odběru novinek

 
© MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC 2022 Nastavení Cookies