Chwala, Adolf

Adolf Chwala (4. 4. 1836 Praha – 14. 3. 1900 Vídeň)

Loďky na jezeře, [3. čtvrtina 19. století]

Olej, dřevo, 21 × 26 cm. Značeno vpravo dole štětcem: A. Chwala.
Na zadní straně desky papírový štítek se starým číslem: 75, další papírový štítek s číslem: Inv. Nr. 3172 / E 1454 a razítkem Museum der Hauptstadt Olmütz a dvě stará inv. čísla (bílou křídou): 85 a 93.
Muzeum umění Olomouc, inv. č. O 15.
Provenience: obraz byl získán v roce 1944.

Již jako patnáctiletý začal Adolf Chwala v roce 1851 studovat na pražské Akademii. Nejprve navštěvoval přípravku a v letech 1854–1859 krajinářský ateliér Maximiliana Haushofera. Již v roce 1856 se ještě jako student účastnil výroční výstavy Společnosti vlasteneckých přátel umění v Praze. Roku 1864 se usadil a pracoval ve Vídni, kde soukromě vyučoval. Pravidelně vystavoval ve Vídni i v Praze. Od pozdně romantického výrazu postupně směřoval k realističtějšímu zobrazení krajinných scenérií. Většina jeho děl byla pojmenována podle zachycených krajinných výseků, z čehož lze usuzovat na Chwalovo nepřetržité putování po českých, moravských, rakouských a německých zemích. Jméno nedoceněného krajináře bylo teprve nedávno vráceno zpět do českého dějepisu umění po bok nejvýznamnějších žáků Haushoferovy krajinářské školy.1

Vedle horských motivů Adolf Chwala vytvářel pohledy na rovinaté krajiny s řekami nebo tůněmi, pohledy do lesních interiérů i na krajiny s jezery (často horskými). Zaznamenával je v nejrůznějších denních i nočních dobách. Olomoucký obraz navazuje na soubor nočních krajin, které „představují záběry na tiše plynoucí řeku nebo alpská jezera v měsíčním světle“.2 Autor je většinou maloval poblíž vesnice Pöchlarn na březích Dunaje nebo na jezerech Mondsee, Trauensee, Attersee (poblíž Salzburgu), Wörthersee (poblíž Klagenfurtu) či Genfersee (ve Švýcarsku). Zachycoval břehy s kotvícími rybářskými bárkami (někdy i plachetnicemi) na pozadí se siluetami příbytků rybářských vesnic, ale i známých větších staveb (objevuje se mezi nimi např. malý zámek u jezera Wörthersee nebo zámek Chillon u Genfersee). Na těchto obrazech nacházíme noční přítmí. Měsíc v úplňku obvykle prosvítá mezi mraky, odráží se na klidné vodní hladině a ozařuje okolní krajinu.

Podobnou krajinu, ovšem místo v noci zachycenou za soumraku či úsvitu, nacházíme i na olomoucké desce. V jejím popředí jsou na břehu jezera či řeky ukotveny dvě rybářské bárky. Ve druhém plánu vybíhá směrem do vodní plochy ostrožna, na níž je kromě stromů patrná silueta kostelíka a dalšího stavení. Na obzoru se objevuje silueta rovinaté krajiny s jemnými červánky na téměř jasné obloze.

Obraz byl získán v roce 1944, tedy v době 2. světové války, kdy se do muzejních sbírek často dostávaly obrazy z židovského majetku. Shodou okolností máme v olomouckém prostředí již k roku 1900 doložen Chwalův obraz s názvem Abendstimmung (Večerní nálada), a to ve sbírce Viktora Hamburgera (1859–1938), majitele sladovny na Wolkerově ulici v Olomouci. Obraz byl vystaven na zahajovací výstavě Společnosti přátel umění v Olomouci, uspořádané v květnu 1900. V katalogu však chybějí bližší identifikační údaje k obrazu, tudíž nelze oba obrazy jednoznačně ztotožnit.

Martina Potůčková

1 Leubnerová 2011a.
2 Ibidem, s. 89.

Fotogalerie
Adolf Chwala
Loďky na jezeře, [3. čtvrtina 19. století]


Dnešní otevírací doba

Arcidiecézní muzeum Olomouc zavřeno
Muzeum moderního umění zavřeno
Arcidiecézní muzeum Kroměříž zavřeno

Pondělí | 4. 3. 2024

Dnes je zavřeno


Pokladna otevřená út–ne 10-18 hodin, Rezervace na pokladna@muo.cz
telefon: 585 514 241

8 Otevřených výstav

Přihlásit se k odběru novinek

 
© MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC 2022 Nastavení Cookies