Chatrný, Dalibor

Dalibor Chatrný (1925 Brno – 2012 Rajhrad u Brna)

Variabilní kaligrafie, 1969

perforované plátno; PVC šnůra, 108,5×72 cm, získáno 1991, Muzeum umění Olomouc, inv. č. O 2164

Tvorba Dalibora Chatrného je natolik rozsáhlá a vzhledem k jeho neutuchající zvídavosti tak proměnlivá, že ji nelze snadno postihnout. Chatrný byl totiž neobvyklým typem tvůrce, který se důsledně a neokázale zaobíral výtvarnou reflexí jevů či činností, které ovlivňují naše vnímání světa. Svou tvorbou vizualizoval myšlenkové a citové procesy vnímání například času, prostoru, plochy, zemské přitažlivosti, magnetismu, osové souměrnosti, dýchání, psaní… Chatrného tvorba vycházela z evropské myšlenkové a kulturní tradice, ale umělec zároveň věděl, že to není jediný model poznání. Proto se znovu a znovu zaobíral výše zmíněnými fenomény. Plodem jeho průzkumnictví se pak stal svobodný vnitřní pohyb napříč zavedenými formami umění. Chatrného zjištění, že síly a principy, které nás formují, nejsou vlastně jednou provždy uchopitelné, je tak v něčem paralelní s dálně východními kulturami.
Na obraze Variabilní kaligrafie je dobře patrný zejména umělcův trvalý zájem o postižení možností vnímání plochy a prostoru. Plochu totiž vnímal nikoliv jako dvojrozměrnou veličinu, ale naopak jako fenomén, v němž je latentně přítomen třetí rozměr. Řečeno jinak: plochu vnímal především jako složku prostorotvornou. V naší ukázce latentní přítomnost prostoru doslova „materializoval“ tím, že do plochy bíle našepsovaného plátna prorazil otvory. Prostor se stal součástí plochy a plocha součástí prostoru… Toto prolnutí Chatrný podtrhl rozmístěním jednotlivých průrazů. Perforace v nejhořejší řadě je zdánlivě plošná a klidná, ovšem průrazy v nižších řadách se čím dál víc rozbíhají od pomyslné středové osy, kolem které se de facto vše „točí“. Rozbíhající se body-otvory tak vzbuzují na sítnici pocit pohybu a přecházení plochy do prostoru. Spojitost plochy a prostoru Chatrný nakonec ještě zdůraznil provlečením bílé bužírky některými otvory. Zároveň se tímto krokem dotkl ještě další otázky, a to nových možností vnímání kaligrafie, která je tradičně spojována především s tušovou kresbou na papíře. „Kresbou v prostoru“ tedy Chatrný posunul i tuto zavedenou kategorii do oblasti navyklými stereotypy nezatíženého vidění.
Ladislav Daněk

Fotogalerie
Variabilní kaligrafie, 1969


Dnešní otevírací doba

Arcidiecézní muzeum Olomouc zavřeno
Muzeum moderního umění zavřeno
Arcidiecézní muzeum Kroměříž zavřeno

Pondělí | 28. 11. 2022

Dnes je zavřeno


Pokladna otevřená út–ne 10-18 hodin, Rezervace na pokladna@muo.cz
telefon: 585 514 241

9 Otevřených výstav

Přihlásit se k odběru novinek

 
© MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC 2022 Nastavení Cookies