Dürer, Albrecht - následovník

Albrecht Dürer – následovník

Madona se zvířaty, po 1503

olej, lipové dřevo, 91 x 66,5 cm, Arcibiskupství olomoucké, inv. č. II3C1-1123, vystaveno ve stálé expozici Arcidiecézního muzea Olomouc 

Důkaz geniality a obrovského vlivu Albrechta Dürera najdeme i v Olomouci. Jméno autora obrazu Madona se zvířaty dodnes neznáme, ale s jistotou můžeme tvrdit, že dokonale znal Dürerovy kresby, kterými se dnes pyšní galerie ve Vídni, Berlíně a Paříži. Malba na lipovém dřevě, která vznikla po roce 1503, patří k unikátům stálé expozice Arcidiecézního muzea Olomouc.

Obraz původně tvořil střed pseudotriptychu, který byl v majetku Metropolitní kapituly u sv. Václava v Olomouci. Jeho jednotlivé části nemohly být sestaveny v jeden celek dříve než v 19. století. Pravé křídlo tvořila deska se Sv. Rochem od napodobitele Cesareho da Sesto a levé křídlo obraz Sv. Jana Křtitele od italského autora druhé poloviny 16. století.

Madona se zvířaty je především důkazem geniality a obrovského vlivu velikána dějin umění Albrechta Dürera. Autor olomoucké desky se snažil svého učitele napodobit v kompozici i v drobných detailech. Vzorem byly našemu malíři hlavně Dürerovy kolorované kresby se stejným námětem, které jsou dnes uloženy ve Vídni, Berlíně a pařížském Louvru. Musel ale také velmi dobře znát jeho mědiryty, protože si z nich vypůjčil i takové drobnosti, jako jsou sv. Josef nabírající vodu ze studny, býk nebo hrad na obzoru.

K tématu Madony na drnové lavičce, připomínající svým intimním a idylickým pojetím Uzavřenou zahradu, se Dürer vrátil asi pět let po vytvoření mědirytu Madona s kočkodanem; podobu Madony nezměnil, opět ji zachytil podle italského ideálu, ovšem krajinný prvek zde nejen ve snaze o podrobné vylíčení příběhu o Ježíšově narození dále rozvíjel. S proslulým Dürerovým zájmem o přírodu souvisí také velký počet botanických a zoologických motivů, v různých obměnách uplatněných na uvedených kresbách i olomoucké desce, kde je Ježíš zobrazen nejen jako Spasitel lidstva, kterému se chystají vzdát hold pastýři i králové, ale také jako pán světa rostlin a zvířat, pán veškerého tvorstva.

Specifický způsob zobrazení rostlin odpovídá dobovým studiím rostlin. Kromě množství a věrného znázornění rostlin a zvířat zaujme i realitě odpovídající výběr jejich druhů, typických pro tento biotop. Téměř každá rostlina a téměř každé zvíře v sobě skrývá i symbolický obsah. Mariiny rostliny – jahodník, kosatec, pomněnka i violka odkazují především na její pokoru a Neposkvrněné početí, kosatec navíc připomíná její budoucí utrpení. Čistotu a neposkvrněnost P. Marie symbolizuje také studna s vodou, labuť a perlorodka, z níž se zrodila vzácná perla, Ježíš Kristus. Na Kristovo utrpení na kříži a sebeobětování poukazují stehlík s hýlem a býkem a rovněž máčka ladní, na jeho zmrtvýchvstání motýl (babočka kopřivová), který se příznačně usadil právě na rozrazilu, symbolizujícího Krista jakožto jediný lék. Ježíšek vyklánějící se z matčina klína si kvítek k sobě přitahuje zcela určitě proto, aby mohl motýla zachytit a pohrát si s ním.

Fotogalerie
Albrecht Dürer – následovník
Madona se zvířaty, po 1503


Dnešní otevírací doba

Arcidiecézní muzeum Olomouc 10.00-18.00
Muzeum moderního umění 10.00-18.00
Arcidiecézní muzeum Kroměříž 8.30 - 18.00

Sobota | 20. 7. 2024

Dnes je otevřeno


Pokladna otevřená út–ne 10-18 hodin, Rezervace na pokladna@muo.cz
telefon: 585 514 241

8 Otevřených výstav

Přihlásit se k odběru novinek

 
© MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC 2022 Nastavení Cookies