Brueghel st., Jan

Jan Brueghel st. (1568 Brusel – 1625 Antverpy)

Selská rvačka, kolem 1610

olej, dubové dřevo; 73×106.5 cm, získáno před 1793, Arcibiskupství olomoucké – Arcidiecézní muzeum Kroměříž, KE 3226, O 94

Syn Pietera Bruegela st. a vnuk Pietera Coecka van Aelst je znám coby významný nizozemský malíř zátiší, květin, krajin a figurálních scén. Prošel Itálií, pobýval v Neapoli a Římě a přes Prahu se vrátil do Nizozemí, kde se stal dvorním malířem místodržících Albrechta Habsburského a Isabely Španělské. Selská rvačka je jednou z kompozic, převzatých beze zbytku bratry Bruegelovými (Jan st. a Pieter ml.) z tvorby jejich otce a v identické podobě, obohacené o krajinné pozadí Jana st., šířené po celé Evropě v desítkách kusů. Falešná hra v karty má za příčinu emotivní řež, skrze kterou malíř sděluje morální poselství o marném lidském pachtění a důsledcích křivého života. Obraz zřejmě pochází z císařských sbírek Pražského hradu. V Kroměříži je doložen jako součást zámecké panelové galerie na konci 18. století.

Miroslav Kindl

Fotogalerie
Selská rvačka, kolem 1610


Dnešní otevírací doba

Arcidiecézní muzeum Olomouc zavřeno
Muzeum moderního umění zavřeno
Arcidiecézní muzeum Kroměříž zavřeno

Pondělí | 4. 3. 2024

Dnes je zavřeno


Pokladna otevřená út–ne 10-18 hodin, Rezervace na pokladna@muo.cz
telefon: 585 514 241

8 Otevřených výstav

Přihlásit se k odběru novinek

 
© MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC 2022 Nastavení Cookies