Jansen, Joseph

Joseph Jansen (20. 7. 1829 Cáchy – 5. 2. 1905 Düsseldorf)

Krajina s pasákem ovcí, starými stromy a úvozem, 1854

Olej, plátno, 86 x 115. Značeno a datováno vpravo dole: Jos. Jansen / 1854. //. Na napínacím rámu nápis (tužkou): Dr. Leopold Mutner Olmütz a čtyři staré papírové štítky: jeden s textem (perem): Jos. Jansen … a další tři se starými inv. čísly: Inv. Nr. 3194 / E 1476, 102835/300 a 399 Městské museum hl. města Olomouce. – Na zadní straně plátna staré číslo: 29 (žlutou křídou). Muzeum umění Olomouc, inv. č. O 235.  Provenience: obraz byl získán v roce 1944.

Malíř krajinář. Jako sedmnáctiletý se vypravil do Düsseldorfu, kde po dva roky navštěvoval Akademii (byl žákem Johanna Wilhelma Schirmera). Zpočátku zachycoval výlučně německou krajinu v oblasti Porýní a Pomoselí, s velkou zálibou maloval mlýny. Po několika studijních cestách se věnoval především zobrazování Bernské vysočiny a bavorských hor, které pro něj byly velkou zásobárnou motivů až do jeho stáří. Od roku 1850 se pravidelně účastnil německých výstav, od roku 1870 téměř každý rok vystavoval na Akademické výstavě v Berlíně. V roce 1880 zakoupil jeho obraz Oeschinensee císař Vilém I. Pruský. Jeho obrazy byly velmi ceněny a byl o ně velký zájem. Jeho manželka Luise (1835–1912) i dcera Emilie (1871–1918) byly též malířkami.

Předlohu pro tuto malebnou scenérii v romantickém duchu malíř s velkou pravděpodobností nalezl v Porýní či Pomoselí, jak můžeme usuzovat z jejího mírně zvlněného charakteru i na základě znázorněné vegetace (buky, břízy, duby) a doby vzniku plátna, neboť v té době nacházel zdroj svých námětů téměř výhradně v těchto oblastech. Dominantu obrazu tvoří háj, podél kterého se od popředí až směrem k horizontu, na němž je patrná silueta města či vesnice, jako diagonála táhne široká úvozová cesta, po níž putují lidé. Jeden z nich právě odpočívá na jejím okraji opodál malé tůňky, u které se bylo nejspíše před chvílí napojit vzdalující se stádo ovcí doprovázené pasákem se psem. Vliv pastvy v této krajině je pěkně viditelný i na zobrazených starých stromech (zejména na statném dubu v popředí, jehož kmen ovíjí břečťan popínavý), jejichž letorosty snad byly osekány ke krmení. I v tomto případě se Jansenovi podařilo skvěle vystihnout barevnou a světelnou atmosféru krajiny v teplém letním dni. Díky této schopnosti se jeho obrazy těšily tak velké oblibě u diváků.

Martina Potůčková

Fotogalerie
Joseph Jansen
Krajina s pasákem ovcí, starými stromy a úvozem, 1854


Dnešní otevírací doba

Arcidiecézní muzeum Olomouc 10.00-18.00
Muzeum moderního umění 10.00-18.00
Arcidiecézní muzeum Kroměříž 8.30 - 18.00

Sobota | 20. 4. 2024

Dnes je otevřeno


Pokladna otevřená út–ne 10-18 hodin, Rezervace na pokladna@muo.cz
telefon: 585 514 241

8 Otevřených výstav

Přihlásit se k odběru novinek

 
© MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC 2022 Nastavení Cookies