Kubíček, Jan

Jan Kubíček (30. 12. 1927 Kolín - 14. 10. 2013 Kolín)

Kompozice se šipkou, písmeny a číslem, 1963

olej, plech, sololit; 100×71 cm, získáno 1995, Muzeum umění Olomouc, inv. č. O 2189

Inspirujte se a tvořte!

Jan Kubíček podstatně ovlivnil podobu českého poválečného umění hned několikrát. Na přelomu 50. a 60. let jeho malby tvořily určitý protipól k „temným“ polohám strukturální abstrakce (informelu), a následně, v letech 1962–1966, se výrazně podílel na formování české odnože mezinárodního proudu lettrismu. Od roku 1967 pak Kubíček patřil ke klíčovým osobnostem neokonstruktivních tendencí, přičemž v rozvíjení svého originálního geometrického programu pokračoval až do závěru života. Významná, i když málo zmiňovaná, je rovněž Kubíčkova fotografická tvorba. Charakteristickými rysy umělcových realizací v oblasti lettrismu i geometrické abstrakce jsou smysl pro řád, údernost vizuálního sdělení, absence literárního obsahu a precizní malířské provedení. Tyto rysy shledáváme i na obraze Kompozice se šipkou, písmeny a číslem, který náleží k umělcovým vývojově důležitým lettristickým realizacím. Obraz totiž můžeme považovat za jakousi syntézu autorova tehdejšího výtvarného slovníku spočívajícího v kombinaci různých civilizačních grafických či typografických prvků, v našem případě reprezentovaných šipkou, vizuálně působivým shlukem grafémů a dokonce i plechovým domovním číslem, přitlučeným na obraz jen tak hřebíčky. Vertikálním rozdělením podkladové desky na dvě téměř shodné poloviny dílo zároveň předjímá princip dělení, který se stal ústředním tématem celé řady Kubíčkových následujících obrazů z druhé poloviny šedesátých let a počátku sedmdesátých let. Tehdy se jeho tvorba natolik radikalizovala, že se Kubíček stal klíčovým představitelem českého systémového umění, což mu záhy přineslo mezinárodní uznání. Vynikající ukázkou této umělcovy progresivnosti je triptych Přičítání – progrese. Tato práce je založena na principu dělení čtverců ve dvou souběžných plánech, tedy v ploše a zároveň pomocí linií, čímž zdánlivě jen racionálně vzniklé dílo má nečekaný vizuální účinek.
Ladislav Daněk

Fotogalerie
Kompozice se šipkou, písmeny a číslem, 1963


Dnešní otevírací doba

Arcidiecézní muzeum Olomouc 10.00-18.00
Muzeum moderního umění 10.00-18.00
Arcidiecézní muzeum Kroměříž 8.30-18.00

Pátek | 19. 7. 2024

Dnes je otevřeno


Pokladna otevřená út–ne 10-18 hodin, Rezervace na pokladna@muo.cz
telefon: 585 514 241

8 Otevřených výstav

Přihlásit se k odběru novinek

 
© MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC 2022 Nastavení Cookies