Mistr augustiniánského oltáře z roku 1487

Mistr augustiniánského oltáře z roku 1487

Sv. Anna Samotřetí, (Norimberk), kolem 1487

mastná tempera,dřevěná deska; 106×61 cm, Arcibiskupství olomoucké – Arcidiecézní muzeum Kroměříž, KE 3182, O 263

Obraz, představující sv. Annu s Pannou Marií a malým Ježíškem, byl zřejmě původně středem svatoanenského oltáře v neznámém kostele či kapli, spadajícím zřejmě pod přímou správu olomouckého biskupství. O objednavateli tohoto obrazu není dnes možno zjistit nic bližšího, mohl jím být jednotlivec i svatoanenské bratrstvo. Zkratka nápisu na nimbu sv. Anny „S ANNA ORA P(RO)“ totiž neumožňuje rozlišit, zda je míněn singulár nebo plurál. Obraz se vyznačuje nejen prvořadou uměleckou kvalitou, ale také detailně promyšlenou ikonografií, která svědčí o vysokých nárocích objednavatele. Sv. Anna a Panna Maria sedí na kamenné lavici – trůnu v rajské zahradě, která je charakterizována stromy granátovníku, jabloně a třešně. Sv. Anna drží v ruce knihu jakožto vychovatelka Panny Marie a podává dceři granátové jablko, symbol Krista a spásy. To je odkazem na okamžik, ve kterém sv. Anna zdraví Pannu Marii slovy „benedictus fructus ventris tui Jesus“ (požehnaný plod života tvého Ježíš). Jablko současně poukazuje na Pannu Marii jako na „Druhou Evu“, která jako matka Krista – Vykupitele přispěla k potření dědičného hříchu. Panna Maria je zobrazena v pokorném gestu modlitby, ale zároveň s korunou na hlavě, která ji povyšuje na Královnu nebes. Ježíšek s křížovým nimbem, který je předzvěstí jeho ukřižování a vykoupení lidstva, sedí uprostřed a andělé nad jeho hlavou přidržují korunu Vládce světa. Rostliny, které vyrůstají v popředí obrazu, mají také svou symbolikou, např. jahodník se svými trojčetnými listy odkazuje na Nejsv. Trojici. Autorem obrazu je Mistr augustiniánského oltáře, norimberský malíř, nazývaný podle svého hlavního díla, oltáře sv. Víta, provedeného v roce 1487 pro augustiniánský kostel v Norimberku (Norimberk, Germanisches Nationalmuseum). Jeho totožnost zůstává dosud neobjasněna, ačkoli někteří badatelé upozorňují na možnou souvislost s osobou nadaného malíře a grafika Wilhelma Pleydenwurffa (1460–1494), nevlastního syna a spolupracovníka Dürerova učitele Michaela Wolgemuta.

Jana Hrbáčová

Fotogalerie
Sv. Anna Samotřetí (Norimberk), kolem 1487


Dnešní otevírací doba

Arcidiecézní muzeum Olomouc 10.00-18.00
Muzeum moderního umění 10.00-18.00
Arcidiecézní muzeum Kroměříž 8.30 - 18.00

Sobota | 20. 4. 2024

Dnes je otevřeno


Pokladna otevřená út–ne 10-18 hodin, Rezervace na pokladna@muo.cz
telefon: 585 514 241

8 Otevřených výstav

Přihlásit se k odběru novinek

 
© MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC 2022 Nastavení Cookies