Ovčáček, Eduard

Eduard Ovčáček (* 5. 3. 1933, Třinec)

Sdělení 3E (Černý), 1964

 

Inspirujte se a tvořte!

propalovaná koláž, papír, sololit, 125x94 cm získáno 1998¨, Muzeum umění Olomouc, inv. č. O 2250

Eduard Ovčáček patří v českém poválečném umění k nejdůslednějším umělcům zabývajícím se vztahem mezi písmem a obrazem, ale rovněž mezi písmem a plastikou nebo objektem či fotografií a v neposlední řadě také mezi tradiční a netradiční poezií.

Tento přístup k písmu v rámci výtvarného umění je v odborné literatuře souhrnně označován jako lettrismus. Ten vznikl ve Francii v roce 1942 původně jako nový básnický směr, bořící – podobně jako dříve dadaisté – dosud zažitá pravidla. Jedním z jeho průkopníků byl ve Francii básník Isidore Isou, který byl přesvědčen, že lettrismus může vytvořit syntézu řeči, poezie a hudby, a že překonáním vžitých konvencí může obnovit také vztah mezi poezií a malbou.

Eduard Ovčáček se od první třetiny 60. let minulého století řadí ke klíčovým československým lettristům a jeho tvorba prokazuje neobyčejnou výtvarnou vynalézavost. „Věřím, že písmo nese latentní výtvarné hodnoty, i když je jeho konkrétní význam zcela zasutý pod nánosem prošlých věků. Je to tvarosloví, které bych přirovnal k jednoduchým geometrickým tvarům jako je třeba kruh, čtverec, trojúhelník a jiné jen s tím rozdílem, že písmo je ještě na víc nositelem zvukové informace,“ přiblížil svůj tvůrčí přístup v jednom z rozhovorů Ovčáček, ovšem současně připustil, že pojem lettrismus nebyl u nás v 60. letech příliš frekventovaný. „Spíše se hovořilo o vizuální a experimentální poezii. Tou jsem se začal velmi intenzivně zabývat od roku 1962 a vlastně volně navazovala na moje básnické pokusy z let 1955 až 1960,“ vzpomněl Ovčáček.

V roce 2009 se v Muzeu moderního umění konala retrospektivní výstava, která představila reprezentativní výběr z autorovy bohaté a značně rozsáhlé tvorby. Na výstavě nechyběly příklady vizuální a experimentální poezie a na ni navazující grafické interpretace včetně lettristických fotografií, knih - bibliofilií, grafických map a drobnějších objektů. Vystaveny byly také jeho první serigrafie, monotypy, lettristické koláže a rovněž plastiky, propalované koláže a ruční papíry, dokumentace akcí a instalací s písmem.

Ladislav Daněk

Fotogalerie
Eduard Ovčáček
Sdělení 3E (Černý), 1964


Dnešní otevírací doba

Arcidiecézní muzeum Olomouc 10.00-18.00
Muzeum moderního umění 10.00-18.00
Arcidiecézní muzeum Kroměříž 8.30-18.00

Středa | 19. 6. 2024

Dnes je otevřeno


Pokladna otevřená út–ne 10-18 hodin, Rezervace na pokladna@muo.cz
telefon: 585 514 241

8 Otevřených výstav

Přihlásit se k odběru novinek

 
© MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC 2022 Nastavení Cookies