Rittstein, Michael

Michael Rittstein (* 17. září 1949, Praha)

Česání hub, 1987

olej, plátno; 220×160 cm, získáno 2005, Muzeum umění Olomouc, inv. č. O 2434

Michael Rittstein, člen volného seskupení 12/15 patří už od konce 70. let 20. století k výrazným osobnostem české figurální malby. Výběrem problematických společenských témat, podpořených expresivním malířským projevem navazoval v průběhu 80. let na groteskní linii, která v českém prostředí částečně vycházela z lekce surrealismu a kritického postoje meziválečné avantgardy. Podobně jako o generaci starší Jan Steklík (*1938), Karel Nepraš (1932–2002) či Jiří Načeradský (1939–2014) i Rittstein rozvíjí tragikomické i banální příběhy inspirované každodenní realitou. Rittsteinova rozměrná plátna navíc nezapřou i vzdálený odkaz na tradici okázalých barokních fresek. Raná díla reflektují omezené možnosti a paradoxní životní projevy v období normalizace. Svými obrazy otevírá pohledy do stísněných sídlištních bytů, v nichž se odehrávají lokální historky, jak sám autor nazývá záběry z domácích rvaček, rodinných hádek a sousedských sporů. Vytváří vlastní ikonografii, v níž nechybí obytné klece, fantomatické elekrospotřebiče s chapadly a psychicky i fyzicky obnažené deformované figury. Objevuje se postava ženské dominy a ušlápnutého muže. V průběhu tvorby člení obrazy do dílčích (někdy i protikladných) scén, divák má možnost sledovat několik událostí současně. V radikálních řezech tak odhaluje vnitřky aut s milenci, erotikou nabité koupelny a domácím násilím prosycené kuchyně. Spolu se strukturálními možnostmi malby a částečným abstrahováním až znetvořením tvaru podpořeným i spektakulární perspektivou dospívá k fantaskní nadsázce. Ta je také, vedle zveličených detailů a výrazné, jasné barevnosti, dominantním znakem umělcových obrazů. V obraze Česání hub autor opouští městskou tematiku a přiklání se k přírodě. Téma devastace životního prostoru autor přetváří do alegorického výjevu, jemuž vévodí agresivní figura letící ženy. Ta hamižně, rukama prodlouženýma v chapadla, kosí pole hub, jejichž jedovatá barevnost vyvěrá z čehosi zkaženého pod povrchem. Ekologie a kritika nerozumného přístupu k přírodě je pro Michaela Rittsteina v poslední době silným tématem, které rozvíjí v malbě krajin a parků.
Štěpánka Bieleszová

Fotogalerie
Česání hub, 1987


Dnešní otevírací doba

Arcidiecézní muzeum Olomouc 10.00-18.00
Muzeum moderního umění 10.00-18.00
Arcidiecézní muzeum Kroměříž 8.30 - 18.00

Sobota | 20. 4. 2024

Dnes je otevřeno


Pokladna otevřená út–ne 10-18 hodin, Rezervace na pokladna@muo.cz
telefon: 585 514 241

8 Otevřených výstav

Přihlásit se k odběru novinek

 
© MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC 2022 Nastavení Cookies