Lolek, Stanislav

Stanislav Lolek (1873 Palonín – 1936 Uherské Hradiště)

Luhačovická alej, (1917)

olej, plátno; 95×86 cm, získáno 1973, Muzeum umění Olomouc, inv. č. O 1391

Stanislav Lolek patřil dlouhá léta ke kmenovým autorům olomouckých sběratelů umění. Mezi jeho první obdivovatele a podporovatele patřil i olomoucký nakladatel a obchodník s uměním Romuald Promberger (1856–1932), z jehož sbírky také pochází jádro reprezentativní kolekce Lolkova uměleckého odkazu ve sbírkách MUO. Lolkův vztah ke krajině a přírodě byl podmíněn na jedné straně jeho rodným prostředím – pocházel z hanáckého Palonína a posléze se na vrcholu svých tvůrčích usadil v Uherském Hradišti, kde také zemřel. Na druhé straně to byl jeho intenzívní zájem o přírodu a život v ní, který jej nejdříve přivedl do služeb panské lesní správy v Blatné a Lnářích a teprve později do krajinářské školy Julia Mařáka (1832–1899). Tam a částečně i během svého dvouletého pobytu na mnichovské akademii začal pracovat se světlem v přírodě, zejména v lesních interiérech. Stal se reprezentativním představitelem českého impresionismu, kterému zůstal věrný až do konce svých uměleckých aktivit. Obraz Luhačovická alej je vyvrcholením prací na tématu, jehož počátky můžeme v Lolkově díle spatřovat v obrazech Podzim (1906) a Partie z Luhačovic z roku 1910 (oba ve sbírce obrazů MUO) nebo V hostinské zahradě (1909) ze sbírky Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně.
Ivo Binder

Fotogalerie
Luhačovická alej, (1917)


Dnešní otevírací doba

Arcidiecézní muzeum Olomouc zavřeno
Muzeum moderního umění zavřeno
Arcidiecézní muzeum Kroměříž zavřeno

Pondělí | 4. 3. 2024

Dnes je zavřeno


Pokladna otevřená út–ne 10-18 hodin, Rezervace na pokladna@muo.cz
telefon: 585 514 241

8 Otevřených výstav

Přihlásit se k odběru novinek

 
© MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC 2022 Nastavení Cookies