Kristus Spasitel

Kristus Spasitel 

50. léta 13. století

Spongilit; výška 80 cm, původem z katedrály sv. Václava v Olomouci, Vlastivědné muzeum v Olomouci, zapůjčeno do stálé expozice Arcidiecézního muzea Olomouc

Plastika, vytvořená z měkkého vápence – spongilitu, byla nalezena v druhotné zazdívce jižní zdi olomoucké katedrály sv. Václava. Předpokládá se, že byla původně po vzoru západoevropských katedrál umístěna v tympanonu nad jejím západním portálem jako ústřední postava vyobrazení Posledního soudu. Kompozice byla jistě původně rozvržena podle tradičního schématu - uprostřed nebeské sféry výjevu trůnící Kristus - Soudce, po jeho boku Panna Maria a sv. Jan jako přímluvci a ve spodním pásu dramatická scéna vzkříšení mrtvých směřujících vzápětí do ráje či pekla. Kristus je zobrazen jako Vykupitel s křížovým nimbem, který upomíná na jeho oběť, díky níž získalo lidstvo možnost odpuštění hříchů a naději na věčný život. Sedí na královském trůně ozdobeném gotickými kružbami a jeho tělo nese stopy po ukřižování. Levou rukou Spasitel žehná věřícím, zatímco pravá ukazuje na ránu v boku, který při ukřižování probodlo Longinovo kopí. Kristův trůn je zdoben gotickými kružbami v podobě čtyřlisté rozety nad dvěma lomenými oblouky. Podobný architektonický motiv se v Českých zemích objevuje nejdříve v polovině 13. století na hradě Zvíkově. Vznik vysokého reliéfu, který stylově vychází ze západoevropské klasické gotiky, zřejmě souvisel s přestavbou olomoucké katedrály po požáru v roce 1204.

Jana Hrbáčová

Fotogalerie
Kristus Spasitel, 50. léta 13. století


Dnešní otevírací doba

Arcidiecézní muzeum Olomouc 10.00-18.00
Muzeum moderního umění 10.00-18.00
Arcidiecézní muzeum Kroměříž 8.30-18.00

Čtvrtek | 30. 5. 2024

Dnes je otevřeno


Pokladna otevřená út–ne 10-18 hodin, Rezervace na pokladna@muo.cz
telefon: 585 514 241

8 Otevřených výstav

Přihlásit se k odběru novinek

 
© MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC 2022 Nastavení Cookies