Mařatka, Josef

Josef Mařatka (1874 Praha – 1937 Praha)

Opuštěná Ariadna, 1906

bronz; v. 30.5 cm, š. 25 cm, získáno 1965, Muzeum umění Olomouc, inv. č. P 328

Secesní plastika Opuštěná Ariadna z roku 1903 patří v českém sochařství k základním dílům, předznamenávajícím posun ve vývoji žánru. Josef Mařatka, který na AVU v Praze získal v letech 1896–1898 u Myslbeka kvalitní základ v naturalistickém pojetí lidské postavy, dále zhodnocoval a prohluboval ve své práci vztah formy a obsahu. Pařížské Mařatkovo školení u Augusta Rodina, jehož se stal na přelomu století přímým žákem a také asistentem, zásadně ovlivnilo další rozvoj jeho tvorby. Zprvu pod Rodinovým vedením vytvářel plastické studie rukou a nohou a souborem ženských aktů z let 1902–1903 pak přinesl v českém sochařství novou kvalitu osvobozenou od naučených postojů ke kompozici. Motiv z antické báje, v němž dcera krétského krále Mínoa odloučená osudem od milovaného Thésea se žalem utrápí k smrti, vyjádřil autor v plastice ženského aktu, plném napětí, citové trýzně a bolesti. Ztvárnění motivu je prosté popisnosti, socha představuje zcela svobodné pojetí aktu. Pomůckou byly autorovi kresby těla v pohybu, v nepravidelných rytmických křivkách. Dynamická křivka sochy Ariadny, docílená uzavřeným obloukem prudce sehnutého těla opírajícího se o skálu, je výkřikem zoufalství, nenaplněnosti, prázdnoty. Formální myšlenka prázdného prostoru v uzavřené obrysové linii ženského těla, tzv. „vnitřního“ sochařského prostoru, je považována za nový radikální a moderní výraz secesního symbolismu. Mařatkova neopakovatelná umělecká individualita se zde opírá o intuici a vnitřní nutnost vyjádření, zcela v souladu s myšlenkou „nové krásy“ vyjádřené F. X Šaldou v jeho slavném eseji Nová krása z roku 1903.

Anežka Šimková

Fotogalerie
Opuštěná Ariadna
1906


Dnešní otevírací doba

Arcidiecézní muzeum Olomouc 10.00-18.00
Muzeum moderního umění 10.00-18.00
Arcidiecézní muzeum Kroměříž 8.30-18.00

Středa | 19. 6. 2024

Dnes je otevřeno


Pokladna otevřená út–ne 10-18 hodin, Rezervace na pokladna@muo.cz
telefon: 585 514 241

8 Otevřených výstav

Přihlásit se k odběru novinek

 
© MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC 2022 Nastavení Cookies