Mistr Toruňské Madony - následovník

Mistr Toruňské Madony - následovník

Šternberská Madona, 90. léta 14. století

opuka, polychromie; výška 84 cm, Šternberk, kostel Zvěstování Panny Marie, zapůjčeno do stálé expozice Arcidiecézního muzea Olomouc

Sochu Šternberské Madony vytvořil v 90. letech 14. století následovník Mistra Toruňské madony pro hradní kapli ve Šternberku nebo snad pro tamní klášter augustiniánů-kanovníků. Patří k nejvýznamnějším dílům tzv. krásného slohu v Českých zemích. Šternberská Madona nese všechny rysy charakteristické pro tento sloh – ladné, esovité prohnutí postavy a dekorativně řasené záhyby pláště. Její půvabná tvář lemovaná zlatými vlasy má melancholicky zadumaný výraz, jakoby přemýšlela o slovech Simeonova proroctví: „Tvou vlastní duší pronikne meč.“ (L 2, 35) Madona je zahalena do málo obvyklého červeného pláště, jehož barva symbolizuje budoucí Kristovo utrpení a krev prolitou na kříži pro spásu lidstva. Z její hlavy, která byla původně ozdobena královskou korunou, splývá bílý závoj, odkazující na symbolické ztotožnění Panny Marie s církví a zbožnou duší jako nevěstou Kristovou z Písně písní. Štíhlé Mariiny prsty jsou zabořeny do nahého dětského tělíčka malého Ježíše a také tento motiv odkazuje k pašijové symbolice a svátosti eucharistie. Ježíšek drží v levé ručce jablko, které je symbolem prvotního hříchu. Panna Maria tak zaujímá postavení druhé Evy, neboť tím, že se stala matkou Vykupitele, přispěla k sejmutí dědičného hříchu z celého lidstva. Na zádech plastiky se nachází rytá signatura čtená jako „Hen(us)“ nebo „Hen(ricus)“, která vede k úvahám o jejím tvůrci, kterým snad mohl být Jindřich Parléř nebo jeho syn Jan.

Jana Hrbáčová

Fotogalerie
Šternberská Madona, 90. léta 14. století
Šternberská Madona, 90. léta 14. století
Šternberská Madona, 90. léta 14. století


Dnešní otevírací doba

Arcidiecézní muzeum Olomouc 10.00-18.00
Muzeum moderního umění 10.00-18.00
Arcidiecézní muzeum Kroměříž 8.30-18.00

Čtvrtek | 30. 5. 2024

Dnes je otevřeno


Pokladna otevřená út–ne 10-18 hodin, Rezervace na pokladna@muo.cz
telefon: 585 514 241

8 Otevřených výstav

Přihlásit se k odběru novinek

 
© MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC 2022 Nastavení Cookies