Mísa s rytinou bitvy

Mísa s rytinou bitvy

Dolní Porýní (Vestfálsko?), přelom 12. a 13. století

bronzový plech; průměr 39–43 cm, původem z dómské návrší v Olomouci, Olomouc, Metropolitní kapitula u sv. Václava
zapůjčeno do stálé expozice Arcidiecézního muzea Olomouc

Mísa byla nalezena patrně v 19. století při provádění archeologických výzkumů v areálu Václavského náměstí v Olomouci. Její vnitřní strana je bohatě zdobena rytinami. Uprostřed silně poškozeného dna je zobrazen souboj bojovníka s šelmou, stěny mísy zdobí rytiny představující stylizovanou románskou architekturu a ozbrojené rytíře s praporci v rukou. Je možno rozeznat několik typů zbraní a koně, na nichž někteří z válečníků jedou. Rovný okraj mísy je zdoben jednoduchým geometrickým ornamentem. Pravděpodobně se jedná o symbolické zobrazení boje dobra se zlem v duchu středověké moralisticko-didaktické tradice. Těchto, tzv. rytířských mis, se v Evropě dochovalo jen asi dvanáct kusů (včetně zlomků), rozptýlených na širokém teritoriu od Britských ostrovů po východní Pobaltí.  Jejich datování do průběhu 2. poloviny 12. století, resp. do doby kolem roku 1200 podporuje charakter vyobrazené zbroje. Vedle úplného kroužkového brnění jde o typ přilby s polokulovitým až cylindrickým zvonem a pevným hledím, který je na olomoucké míse patrně znázorněn (zřetelnější provedení je patrné na exemplářích v zahraničních sbírkách – např. British Museum, Londýn nebo Chateau Comtall, Carcassonne). 

Jana Hrbáčová

Fotogalerie
Mísa s rytinou bitvy
Dolní Porýní (Vestfálsko?), přelom 12. a 13. století


Dnešní otevírací doba

Arcidiecézní muzeum Olomouc 10.00-18.00
Muzeum moderního umění 10.00-18.00
Arcidiecézní muzeum Kroměříž 8.30-18.00

Pátek | 19. 7. 2024

Dnes je otevřeno


Pokladna otevřená út–ne 10-18 hodin, Rezervace na pokladna@muo.cz
telefon: 585 514 241

8 Otevřených výstav

Přihlásit se k odběru novinek

 
© MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC 2022 Nastavení Cookies