Skládací triptych

Skládací triptych

severní Itálie, poslední třetina 14. století (?), 19. století 

slonovina, dřevo, intarzie (dřevo, perleť, slonovina); 69×49×10,5 cm (otevřený), Arcibiskupství olomoucké – Arcidiecézní muzeum Kroměříž, KE 853

Skládací křídlový oltářík bohatě zdobený reliéfy byl patrně určen pro soukromou zbožnost a díky svým rozměrům mohl majiteli sloužit i na cestách. Jedná se o trojdílnou dřevěnou skříňku zdobenou intarzií z perleti, slonoviny a různých druhů dřeva. Ve střední části bylo dříve zobrazeno Ukřižování (postava Krista dnes chybí a pouze intarzovaný kříž naznačuje místo, kde byl jeho korpus upevněn).  Na kamenité Golgotě s Adamovou lebkou stojí Panna Maria a sv. Jan, nad nimi se vznášejí andělé. V horní části oltářních křídel je zobrazeno Zvěstování Panně Marii s liliovými květy ve vázách jako symboly čistoty. Levé křídlo představuje sv. Kláru a sv. Tomáše Akvinského. Pod nimi je zobrazen sv. Petr Mučedník a sv. Jeroným. Pravé křídlo představuje sv. Františka z Assisi a sv. Jana Křtitele. Pod nimi se nacházejí sv. Ludvík Toulouský a sv. Martin z Toursu. Sokl oltáříku zdobí reliéf se dvěma letícími anděly a jeho horní lišta je zdobena svinutými akantovými listy zakončenými uprostřed květem. Postavy světců na oltářních křídlech pocházejí pravděpodobně z poslední třetiny 14. století. Oltářík byl posléze opravován v 19. století, kdy byla patrně zhotovena také výzdoba jeho střední části – Panna Maria, sv. Jan, skála Golgoty a andělé po stranách kříže. Tento typ skládacích oltáříků zdobených intarzií a slonovinovými reliéfy se v severní Itálii začíná objevovat od 60. let 14. století. Největší rozmach zažilo toto umělecké odvětví (specializující se zejména na oltáříky a ozdobné truhličky) na přelomu 14. a 15. století, kdy evropský umělecký trh zaplavila produkce rodiny Embriachi z Benátek. 

Jana Hrbáčová

Fotogalerie
Skládací triptych
severní Itálie, poslední třetina 14. století (?), 19. století


Dnešní otevírací doba

Arcidiecézní muzeum Olomouc 10.00-18.00
Muzeum moderního umění 10.00-18.00
Arcidiecézní muzeum Kroměříž 8.30-18.00

Pátek | 19. 7. 2024

Dnes je otevřeno


Pokladna otevřená út–ne 10-18 hodin, Rezervace na pokladna@muo.cz
telefon: 585 514 241

8 Otevřených výstav

Přihlásit se k odběru novinek

 
© MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC 2022 Nastavení Cookies