Václav Cigler a Michal Motyčka: Světlem

Intervence ve stálé expozici Arcidiecézního muzea Olomouc
25. 4. - 29. 9. 2019

Vizuální vstup nazvaný Světlem Václava Ciglera a Michala Motyčky do historicky i esteticky strategického místa v prostředí Arcidiecézního muzea v Olomouci odkazuje ke konkrétním věcem – k vědomí místa i k událostem; vytváří dialogický vztah našeho způsobu vnímání přítomnosti i minulosti. Je to neuvěřitelných více než 340 let od prvních vědeckých hypotéz zabývajících se teoriemi o rychlosti světla, tedy pohybem a měřením elektromagnetického záření – základního předpokladu pro život na Zemi i jednotky, která je měřítkem vesmíru. Časově ve stejné době zde probíhala stavební rekonstrukce profánní stavby věže na sakrální prostor kaple. Propojení světlem podobně jako pohled z kosmického prostoru naznačuje nejen vizuální, ale i duchovní osu příběhu, zabývajícího se hledáním nových obsahů v kapli sv. Barbory – v mnohovrstevnatém prostoru barokní kaple v románské okrouhlé věži v areálu Olomouckého hradu. Je vnímán jako společné přemýšlení o kráse ve smyslu užitnosti i prožívané emoce – v úžasu i v ozvláštnění situace. Světlo a voda jako nadčasové principy či prostředky vizuálního umění překračující hranice zažitých kulturních stereotypů utvářejí novou skutečnost a prostřednictvím spoluúčasti diváka a performativního charakteru instalace nám dovolují sdílet zkušenost viditelného. Celá instalace má jednoduché schéma: základna – bod – vertikála.

Kresby Václava Ciglera můžete vidět od 21. 3. 2019 – 23. 6. 2019 v olomouckém Muzeu moderního umění.

VÁCLAV CIGLER (*1929) patří k nejvýznamnějším autorům umělecké generace nastupující na počátku šedesátých let 20. století. Ve své tvorbě předjímal rodící se koncepty soudobého výtvarného vyjadřování (konstruktivní tendence, minimalismus, land-art, světelnou a kinetickou plastiku). Doménou jeho tvorby je práce s prostorem, se sklem, světlem a s vodou. V letech 1951–1957 studoval na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze v ateliéru prof. Josefa Kaplického. V roce 1965 založil a do roku 1979 vedl ateliér Sklo v architektuře na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě. Tvorba Václava Ciglera je zaměřena na plastické objekty z broušeného optického skla, návrhy a realizace osvětlovadel a šperků, kresby, projekty a kompozice pro architekturu. Realizoval řadu objektů a prostorových instalací. Své práce představil na mnoha samostatných a kolektivních výstavách v České republice a v zahraničí. Jeho díla jsou zastoupena v řadě významných soukromých i veřejných sbírek.

MICHAL MOTYČKA (*1974) je architekt a umělec. Absolvoval Fakultu architektury ČVUT v Praze (1992–2001), ateliér Sklo v architektuře prof. Mariana Karla na VŠUP v Praze (1995–2000), studijní stáž na Škole architektury prof. Emila Přikryla na AVU v Praze (1999) a studijní stáž v oboru skla na Rhode Island School of Design v Providence v USA (1999–2000). Zabývá se přesahem mezi architekturou a současným vizuálním uměním. Od roku 1999 spolupracuje s Václavem Ciglerem.

Fotogalerie
Václav Cigler a Michal Motyčka: Světlem
Václav Cigler a Michal Motyčka: Světlem
Václav Cigler a Michal Motyčka: Světlem
Václav Cigler a Michal Motyčka: Světlem
Václav Cigler a Michal Motyčka: Světlem
Václav Cigler a Michal Motyčka: Světlem
Václav Cigler a Michal Motyčka: Světlem
Václav Cigler a Michal Motyčka: Světlem

Dnešní otevírací doba

Arcidiecézní muzeum Olomouc zavřeno
Muzeum moderního umění zavřeno
Arcidiecézní muzeum Kroměříž zavřeno

Pondělí | 24. 6. 2024

Dnes je zavřeno


Pokladna otevřená út–ne 10-18 hodin, Rezervace na pokladna@muo.cz
telefon: 585 514 241

8 Otevřených výstav

Přihlásit se k odběru novinek

 
© MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC 2022 Nastavení Cookies