Archivní výzkum

Archivní výzkum realizovala Univerzita Palackého v Olomouci skrze čtyři archiváře, kteří důkladně prošli všechny relevantní archiválie. Většina z nich se nachází v Zemském archivu Opava, pobočce Olomouci. Získané poznatky se odrazí v textech dvou závěrečných monografií.

 

Fotogalerie
Smlouva o koupi obrazové sbírky bratří Františka a Bernarda Imstenraedů biskupem Karlem z Lichtensteinu-Castelcorna, 13. 11. 1673

Olomouc, prostý opis, papír, 200 × 303 mm, 4+7 folií, německy, ZAO, fond Arcibiskupství olomoucké, sign. 118, inv. č. 590, kart. 174, f. 23-26, 27-33.

Smlouva o koupi obrazové sbírky bratří Františka a Bernarda Imstenraedů biskupem Karlem z Lichtensteinu-Castelcorna, 13. 11. 1673

Olomouc, prostý opis, papír, 200 × 303 mm, 4+7 folií, německy, ZAO, fond Arcibiskupství olomoucké, sign. 118, inv. č. 590, kart. 174, f. 23-26, 27-33.

Smlouva o koupi obrazové sbírky bratří Františka a Bernarda Imstenraedů biskupem Karlem z Lichtensteinu-Castelcorna, 13. 11. 1673

Olomouc, prostý opis, papír, 200 × 303 mm, 4+7 folií, německy, ZAO, fond Arcibiskupství olomoucké, sign. 118, inv. č. 590, kart. 174, f. 23-26, 27-33.


© MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC 2016