Edukační aktivity

 

Aplikace Sen biskupa Karla

V rámci projektu vytvořilo edukační oddělení Muzea umění Olomouc dvě verze mobilní digitální aplikace Sen biskupa Karla pro stálé expozice v Arcidiecézním muzeu Olomouc a Arcidiecézním muzeu Kroměříž. Jednotící postavou obou animovaných aplikací určených zejména rodinám je právě postava biskupa Karla, která návštěvníky provází expozicí. Aplikace byly spuštěny u příležitosti Muzejní noci 2017 jak v Olomouci, tak také v Kroměříži a získaly 3. místo v kategorii Interaktivní digitální média na festivalu muzejních audiovizuálních projektů F@MP 2.0 AVICOM v Šanghaji 2019.

Samotné tablety si mohou návštěvníci zdarma samoobslužně zapůjčit v šatně Arcidiecézního muzea v Olomouci (AMO). V případě Arcidiecézního muzea Kroměříž (AMK) sledujte prosím aktuality ZDE. Z provozních důvodů, nelze v současné době v Kroměříži zapůjčovat tablety v samoobslužném režimu.

Autorský tým aplikací Sen biskupa Karla
Zadavatel: Muzeum umění Olomouc
Dodavatel: Studio 6.15 s.r.o., Zlín
Výtvarné zpracování: Eliška Chytková
Animace: Studio BareBear
Programování: Simplex Web Solutions, s.r.o.
Scénář: Anna Waisserová, Petr Hudec, Marek Šobáň
Spolupráce: Ondřej Zatloukal, Miroslav Kindl, Petra Šobáňová ad.

Výše zmíněné aplikace byly opakovaně využity i dílčím způsobem v rámci edukačních programů pro rodiny a školy, kde doplnily jiné formy interpretace kulturního dědictví. V roce 2017 se v Kroměříži tak dělo především ve vztahu k sezónní výstavě Koně v piškotech piškotech | Slavnosti na dvoře císaře Leopolda I. (edukační program pro mateřské a základní školy Šípková Růženka po Vídeňsku), v Olomouci byl podobným způsobem připraven program Kam zaletěl stehlík? zaměřující se na interpretaci Obrazárny olomouckých biskupů a arcibiskupů. Dílčím způsobem byly tablety využity také v rámci festivalu barokní kultury Hortus Magicus 2017 v Květné zahradě v Kroměříži. Dále v roce 2018 při repríze výstavy Koně v piškotech | Slavnosti na dvoře císaře Leopolda I. v Arcidiecézním muzeu Olomouc byly připraveny programy: pro mateřské školy Hop a skok!, pro základní školy KROK, KLUS, CVAL, TRYSK!, pro střední školy Chceš-li zachovat mír, oslavuj!, také s využitím tabletů.

 

 

Další aplikace a využití tabletů

V rámci projektu vznikly i aplikace pro řízenou edukaci a elektronický katalog ,který byl např. využit v rámci Muzejní noci 2019 v Arcidiecézním muzeu Olomouc.

Autorský tým aplikací Elektronický katalog, Řízená edukace:
Zadavatel: Muzeum umění Olomouc
Dodavatel: Studio 6.15 s.r.o., Zlín
Koncepce: Anna Waisserová, Lenka Trantírková, Hana Lamatová, Petr Hudec, Marek Šobáň

Dále byly realizovány edukační programy využívající potenciál tabletů jako takových, tedy nehledě na vytvořené speciální aplikace.
V roce 2018:

 • doprovodný program pro veřejnost v rámci dernisáže výstavy Jozef Jankovič | Plynutí času v Muzeu moderního umění Olomouc
 • ve spolupráci s Českou sekcí INSEA vzdělávací seminář – Digitální kresba a postprodukce / využití ve výtvarné výchově v Arcidiecézním muzeu Olomouc
 • edukační program Kresby starých mistrů pro střední školy a elektronický průvodce Čtení kreseb v rámci výstavy Kresby starých mistrů ze sbírky Arcibiskupství olomouckého v Arcidiecézním muzeu Olomouc
 • edukační program Vasarely (v) budoucnosti pro II. stupeň základní školy v rámci Týdne s Vasarelym v Muzeu moderního umění Olomouc
 • byla úspěšně ukončena spolupráce s třídou Gymnázia Olomouc-Hejčín v rámci projektu HEART
 • příměstský letní tábor v Muzeu umění Olomouc Muzeo – video – art!
 • doprovodný program Homo artefactus animare | Tvorba animovaného filmu k výstavě Rozlomená doba 1908–1928 | Avantgardy ve střední Evropě v Muzeu moderního umění Olomouc
 • speciální program pro seniory v rámci Univerzity Babího léta v Muzeu moderního umění Olomouc

Tablety byly, jak v Kroměříži tak také v Olomouci, využity při sezónních výstavách jako dotykové obrazovky instalované do stojanu. Umožnily návštěvníkům přehrávat video (Koně v piškotech, Křížová cesta z Orlice | Restaurování 2010–2018  v Arcidiecézním muzeu Olomouc), vytvářet jednoduché počítačové kresby v návaznosti na vystavovaná díla (Jozef Jankovič | Plynutí času v Muzeu moderního umění Olomouc) a přehrávat audio v edukační zóně výstavy Rozlomená doba 1908–1928 | Avantgardy ve střední Evropě v Muzeu moderního umění Olomouc.

Nabité zkušenosti z oblasti digitálních aplikací využili lektoři v roce 2018 také při realizaci několika mediálních rallye Actionbound pro Muzejní noc, muzejní léto s chytrým telefonem Muzejní rallye? Jedem! a Dny židovské kultury – Urban game.

 

 

Aktivity k projektovým výstavám

Kromě edukačních aktivit využívajících mobilní digitální zařízení vytvořili lektoři v roce 2018 didaktickou pomůcku Zahrada ducha pro výstavu Knihovna biskupa Karla z Lichtensteinu-Castelcorna v Arcidiecézním muzeu Kroměříž. Na téma výstavy byl rovněž realizován příměstský tábor s názvem Knihihi.

Dále byly v roce 2019 realizovány následující edukační programy a doprovodné akce k závěrečným výstavám Za chrám, město a vlast | Olomoucký biskup Karel z Lichtensteinu-Castelcorna uprostřed barokní Evropy:

 • Karel a zářící kámen, Všechny smysly baroka – animační programy pro poslední dva ročníky MŠ a 1. ročník ZŠ
 • Není agent jako agent, Umění má nesmírnou cenu – animační programy pro 2. až 5. ročník ZŠ
 • Soukromé vs. veřejné zájmy – animační program pro 2. st. ZŠ a SŠ
 • Nypoortova grafická dílna – workshop pro veřejnost
 • Středy s odborníky – cyklus přednášek
 • Tajemství libosadu – program pro rodiny s dětmi v rámci festivalu Hortus Magicus
 • Agent ART – příměstský letní tábor
 • Z muzea na vycházku – komentovaná vycházka za uměním pro veřejnost

A edukační prvky či intervence v rámci závěrečných výstav:

 • Arcidiecézní muzeum Olomouc – pracovní list, smyslové čtyřstěny, smyslové kaple, video s upoutávkou na aplikaci Sen biskupa Karla
 • Arcidiecézní muzeum Kroměříž – pracovní list, modely štukové výzdoby, knihovna biskupa Karla, optická hra – obnovení Květné zahrady, video s upoutávkou na aplikaci Sen biskupa Karla

 

 

Prezentace projektu odborné veřejnosti

Vytvořené aplikace a zkušenosti s jejich tvorbou a provozem byly prezentovány odborné veřejnosti v rámci několika seminářů a konferencí:

 • seminář Moderní možnosti propagace kulturního dědictví v muzejních expozicích, galeriích a infocentrech v Kutné Hoře, Dačického dům (18. května 2017) 
 • konference Aktuální trendy v muzejní edukaci a prezentaci v Opavě, Slezské muzeum (4.–5. května 2017)
 • Letní škola památkové edukace v Kroměříži – prohlídka Arcidiecézního muzea Kroměříž s tablety a navazující odborná diskuse (23. srpna 2017)
 • setkání Komory edukačních pracovníků při Radě galerií ČR v Muzeu umění Olomouc (30.–31.10. 2017) – prohlídka s tablety a navazující odborná diskuse (SWAT analýza)
 • mezinárodní konference DIGI 2017 – Digitální technologie a kulturní dědictví v Praze, Akademie věd ČR (15.–16. listopadu 2017)
 • akce v rámci programu Kreativní Evropa MEDIA Střed zájmu IT: Technologické inovace a propojení kulturních a filmových projektů s vývojáři her a interaktivních aplikací v Praze, Kino Pilotů (16. listopadu 2017)
 • seminář NIPOS – ARTAMA a České sekce INSEA – Praktické využití interaktivních her muzeí a galerií ve výuce výtvarné výchovy a dalších společenskovědních oborů 2 v Muzeu umění Olomouc (17. – 18. března)
 • prezentace aplikace v rámci odborného semináře ArtCoMe pro učitele středních škol a muzejní lektory z Olomouce, Krakova, Bratislavy a Pécse (Arcidiecézní muzeum Kroměříž, 22.–24. září 2018), který byl součástí projektu ArtCoMe: Art & Contemporary Me. Artwork as a medium building European identity
 • kurz MCMP – Muzejní edukátor v Muzeu umění Olomouc (5. – 6. listopadu 2018)
 • Kino za školou 2019: Konference o filmové a audiovizuální výchově ve Zlíně (26. 5. 2019)
 • odborná mezinárodní konference České sekce INSEA – posterová sekce DIDART (Současné edukační přístupy k praxi výtvarné výchovy) v Plzni (4. 6. 2019 – 28. 6. 2019)
 • ocenění aplikace Sen biskupa Karla na Festivalu muzejních audiovizuálních projektů (F@IMP) jehož pořadatelem je mezinárodní výbor pro audiovizi, nové technologie a sociální média AVICOM. Aplikace získala třetí místo v kategorii Interaktivní digitální média.
 • odborný workshop, který prezentoval výsledky edukačních postupů uplatněných v rámci projektu NAKI II – Využití tabletů v muzejní edukaci  v Arcidiecézním muzeu Kroměříž (23.–24. 9. 2019)

 

 

Metodiky

Všechny své zkušenosti s využitím tabletů a tvorbou aplikací shrnuli lektoři projektu do tří metodik. Vychází závěrem roku 2019.

 • Kunstkomora v tabletu 1. Metodika tvorby, realizace a hodnocení kvality mobilních digitálních aplikací, vytvořených pro galerijní a muzejní interpretaci v rámci neformálního vzdělávání dospělých
 • Kunstkomora v tabletu 2. Metodika tvorby, realizace a hodnocení kvality mobilních digitálních aplikací vytvořených pro galerijní a muzejní interpretaci s rodinami
 • Kunstkomora v tabletu 3. Metodika tvorby, realizace a hodnocení kvality mobilních digitálních aplikací, vytvořených pro galerijní a muzejní interpretaci se školami

 

 

Lektoři projektu

Mgr. Petr Hudec, MUO – Arcidiecézní muzeum Kroměříž
Mgr. Hana Lamatová, MUO – Arcidiecézní muzeum Olomouc
Mgr. Marek Šobáň, Ph.D., MUO – Arcidiecézní muzeum Olomouc
Mgr. Lenka Trantírková, MUO – Arcidiecézní muzeum Olomouc
Mgr. Anna Waisserová, MUO – Arcidiecézní muzeum Olomouc

pozn. do dílčích částí projektu se zapojili i kmenoví lektoři Muzea umění Olomouc – Mgr. Terezie Čermáková, Mgr. David Hrbek

_____________

Dotazy a informace poskytne edukační oddělení Muzea umění Olomouc.

 

 

Fotogalerie
Screenshot aplikace Sen biskupa Karla / AMO / archiv MUO
Screenshot aplikace Sen biskupa Karla / AMO / archiv MUO
Screenshot aplikace Sen biskupa Karla / AMK / archiv MUO
Screenshot aplikace Sen biskupa Karla / AMK / archiv MUO
Muzejní noc 2017 / AMO / archiv MUO
Letní škola památkové edukace 2017 / AMK / foto: P. Hudec
Letní příměstský tábor 2017 / AMK / foto: P. Hudec
Hortus Magicus 2017 / AMK / foto: P. Hudec
Prázdninové programy pro rodiny 2017 / AMK / foto: P. Hudec
Sen biskupa Karla pro ZŠ 2017 / AMO / foto: T. Hrubá
Projekt HEART se studenty SŠ 2017 / MMU / foto: T. Hrubá
Komora edukačních pracovníků 2017 / AMO / foto: M. Lehečková
Artcome 2018 / AMK / foto: T. Hrubá
NIPOS-ARTAMA, INSEA, Praktické využití interaktivních her muzeí a galerií ve výuce výtvarné výchovy a dalších společenskovědních oborů II / 2018 / MMU / foto: P. Šobáňová
Sen biskupa Karla pro SŠ 2018 / AMK / foto: P. Hudec
Program Krok, klus, cval, trysk 2018 / AMO / foto: H. Lamatová
Dernisáž výstavy Jozefa Jankoviče 2018 / MMU / foto: J. Čermák
INSEA, Digitální kresba a postprodukce – využití ve výtvarné výchově 2018 / AMO / foto: L. Trantírková
Program Vasarely (v) budoucnosti 2018 / MMU / foto: L. Trantírková
Rozlomená doba – workshop animace 2018 / MMU / foto: T. Hrubá
Tablet jako pevný prvek ve výstavě – Rozlomená doba 2018 / MMU / foto: L. Trantírková
Tablet jako pevný prvek ve výstavě – Křížová cesta z Orlice 2018 / AMO / foto: M. Lehečková
Muzejní noc 2019 / AMO / foto: M. Lehečková
Prezentace činnosti edukačního oddělení – Kino za školou 2019 / Zlín / foto: T. Žváčková
Prezentace činnosti edukačního oddělení – DIDART, INSEA 2019 / Plzeň / foto: M. Plíhalová
Smyslové čtyřstěny k výstavě Za chrám, město a vlast 2019 / AMO / foto: L. Trantírková
Smyslové čtyřstěny k výstavě Za chrám, město a vlast 2019 / AMO / foto: L. Trantírková
Smyslové kaple k výstavě Za chrám, město a vlast 2019 / AMO / foto: M. Lehečková
Smyslové kaple k výstavě Za chrám, město a vlast 2019 / AMO / foto: M. Lehečková
Pracovní listy k výstavě Za chrám, město a vlast 2019 / AMO / foto: L. Trantírková
Pracovní listy k výstavě Za chrám, město a vlast 2019 / AMK / foto: P. Hudec
Optická hra – obnovení Květné zahrady k výstavě Za chrám, město a vlast 2019 / AMK / foto: L .Trantírková
Modely štukové výzdoby k výstavě Za chrám, město a vlast 2019 / AMK / foto: P. Hudec
Knihovna biskupa Karla k výstavě Za chrám, město a vlast 2019 / AMK / foto: P. Hudec
Program Soukromé vs. veřejné zájmy 2019 / AMO / foto: L. Trantírková
Nypoortova grafická dílna k výstavě Za chrám, město a vlast 2019 / AMO / foto: T. Hrubá
Příměstský tábor Agent ART k výstavě Za chrám, město a vlast 2019 / AMO / foto: T. Hrubá
Ocenění aplikace Sen biskupa Karla – F@IMP AVICOM 2019 / Šanghaj/ foto: K. Zajíček
Ocenění aplikace Sen biskupa Karla – F@IMP AVICOM 2019 / Šanghaj/ foto: K. Zajíček
Ocenění aplikace Sen biskupa Karla – F@IMP AVICOM 2019 / Šanghaj/ foto: K. Zajíček
Odborný workshop – Využití tabletů v muzejní edukaci 2019 / AMK / foto: T. Hrubá
Odborný workshop – Využití tabletů v muzejní edukaci 2019 / AMK / foto: T. Hrubá
Odborný workshop – Využití tabletů v muzejní edukaci 2019 / AMK / foto: T. Hrubá
Odborný workshop – Využití tabletů v muzejní edukaci 2019 / AMK / foto: L. Trantírková
Video

© MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC 2016