Kontakty

Mgr. Ondřej Zatloukal
ozatloukal@olmuart.cz
řešitel a koordinátor projektu za Muzeum umění Olomouc, autor katalogových hesel a odborných statí v závěrečných monografiích, spoluautor a kurátor závěrečné výstavy  Za chrám, město a vlast v AMO i AMK, spoluautor koncepce edukačního softwaru AMO a AMK.

Prof. PhDr. Rostislav Švácha, CSc.
svacha@udu.cas.cz
řešitel projektu za Univerzitu Palackého v Olomouci, autor katalogových hesel a odborných statí v závěrečných monografiích, editor druhého svazku závěrečné monografie Karel z Lichtensteinu-Castelcorna: Místa biskupovy paměti.

Mgr. Ondřej Jakubec, Ph.D.
jakubec@mail.muni.cz
řešitel a koordinátor projektu za Masarykovu univerzitu v Brně, autor katalogových hesel a odborných statí v závěrečných monografiích, editor prvního svazku závěrečné monografie Karel z Lichtensteinu-Castelcorna: Olomoucký biskup a duchovní aristokrat střední Evropy. 

Doc. PhDr. Jana Zapletalová, PhD.
j.zapletalova@upol.cz
koordinátorka projektu za Univerzitu Palackého v Olomouci, autorka katalogových hesel a odborných statí v závěrečných monografiích.

Mgr. Miroslav Kindl
kindl@olmuart.cz
editor publikace Leopoldinské slavnosti, autor katalogových hesel a odborné stati v závěrečných monografiích, spoluautor a kurátor výstavy Leopoldinské slavnosti a spoluautor závěrečné výstavy Za chrám, město a vlast v AMO i AMK, spoluautor koncepce edukačního softwaru AMO a AMK.

Mgr. et Mgr. Kateřina Fajtlová
fajtlova@olmuart.cz
kurátorka výstavy Kabinet hudby II., editorka publikace Kabinet hudby II, spoluautorka výstavy Leopoldinské slavnosti, vedoucí zajištění doprovodných hudebních aktivit, autorka odborné stati v závěrečné monografii.

Mgr. Martina Miláčková
milackova@olmuart.cz
kurátorka výstavy Kabinet kresby, editorka publikace Kabinet kresby, redaktorka všech publikací (Kabinet kresby, Kabinet hudby II, Leopoldinské slavnosti, Zámecká knihovna, Karel z Lichtensteinu-Castelcorna: Olomoucký biskup a duchovní aristokrat střední Evropy, Karel z Lichtensteinu-Castelcorna: Místa biskupovy paměti), autorka katalogových hesel a odborných statí v závěrečných monografiích.

Mgr. Marek Šobáň
soban@olmuart.cz
vedoucí sekce edukační aktivity projektu, spoluautor edukačních materiálů a pomůcek k projektu, spoluautor certifikovaných metodik k edukačním aktivitám projektu, spoluautor koncepce edukačního softwaru AMO a AMK, organizátor závěrečného workshopu k edukačním aktivitám projektu.

Mgr. Petr Hudec
hudec@olmuart.cz
lektor edukačních aktivit projektu, spoluautor edukačních materiálů a pomůcek k projektu, spoluautor certifikovaných metodik k edukačním aktivitám projektu, spoluautor koncepce edukačního softwaru AMO a AMK, organizátor závěrečného workshopu k edukačním aktivitám projektu.

Mgr. Lenka Trantírková
trantirkova@muo.cz 
lektorka edukačních aktivit projektu, spoluautorka edukačních materiálů a pomůcek k projektu, spoluautorka certifikovaných metodik k edukačním aktivitám projektu, organizátorka závěrečného workshopu k edukačním aktivitám projektu.

Prof. PhDr. Ladislav Daniel, PhD.
ladislav.daniel@upol.cz
autor katalogových hesel a odborných statí v závěrečných monografiích

Doc. Mgr. Radmila Prchal Pavlíčková, Ph.D.
radkapav@post.cz
autorka statí v závěrečných monografiích

Doc. Mgr. Martin Pavlíček, Ph.D.
pavlicek.xb1@seznam.cz
autor katalogových hesel a odborné stati v závěrečných monografiích.

Mgr. Jan Dvořák, Ph.D.
dvorakhans@seznam.cz
autor odborné stati v závěrečné monografii.

Mgr. Věra Slavíková
vera_slavikova@centrum.cz
koordinátorka archivního výzkumu, autorka katalogového hesla v závěrečné monografii.

Bc. Soňa Chmelíková
archivní badatelka

Mgr. Kryštof Kouřil
archivní badatel 

Bc. Zuzana Orálková
archivní badatelka

PhDr. Martin Mádl, Ph.D.
madl@udu.cas.cz
autor katalogových hesel a odborné stati v závěrečných monografiích.

Mgr. Miroslav Myšák
mysak@olmuart.cz
autor a kurátor výstavy Zámecká knihovna, editor publikace Knihovna Karla z Lichtensteinu-Castelcorna, autor katalogových hesel a odborné stati v závěrečné monografii.

PhDr. Simona Jemelkova
jemelkova@olmuart.cz
autorka katalogových hesel a odborné stati v závěrečných monografiích.

Mgr. Gabriela Elbelová
elbelova@olmuart.cz
autorka katalogových hesel a odborné stati v závěrečných monografiích

Mgr. Martina Potůčková
potuckova@olmuart.cz
koordinátorka sběru fotomateriálu, autorka katalogových hesel a odborné stati v závěrečných monografiích

Mgr. Helena Zápalková, Ph.D.
zapalkova@olmuart.cz
autorka katalogových hesel a odborné stati v závěrečných monografiích

Prof. PhDr. Jiří Kroupa
kroupa@phil.muni.cz
autor katalogových hesel a odborných statí v závěrečných monografiích

Mgr. Radka Miltová, Ph.D.
miltova@phil.muni.cz
autorka katalogových hesel a odborné stati v závěrečných monografiích


© MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC 2016