Publikace

Kroměřížský kabinet kresby. Kresby starých mistrů – vydán 2016
Kritický katalog je součástí stejnojmenné stálé expozice. Uceleně představuje sbírku kresby Karla z Lichtensteinu-Castelcorna. Publikace byla vydána v českém jazyce a zrcadlově v anglickém jazyce. Bibliografické informace s možností zakoupení online zde

Koně v piškotech. Slavnosti na dvoře císaře Leopolda I. – vydán 2017
Kritický katalog byl součástí stejnojmenné výstavy, mimo prezentace exponátů uvedl problematiku v širších uměnovědných souvislostech. Publikace byla vydána v českém jazyce s resumé úvodních statí v anglickém jazyce. Bibliografické informace s možností zakoupení online zde

Kabinet hudby II. – Kapela biskupa Karla z Lichtensteinu-Castelcorna – rok vydání 2018
Kritický katalog bude součástí dlouhodobé expozice a významným způsobem shrne hudební  provoz a uvede soupis hudebnin z doby působení Karla z Lichtensteinu-Castelcorna na kroměřížském zámku. Dvousvazková publikace bude vydána zrcadlově v českém jazyce a německém jazyce. 

Knihovna biskupa Karla z Lichtensteinu-Castelcorna – rok vydání 2018
Kritický katalog, který bude součástí výstavy stejného názvu, bude komentovat jednak vystavené exponáty, jednak poprvé zpřístupní katalog knihovny biskupa Karla z Lichtensteinu-Castelcorna, která vytvořila základ dnešní zámecké knižní sbírky. Publikace bude vydána v českém jazyce s německým resumé. 

Karel z Lichtensteinu-Castelcorna: Olomoucký biskup a duchovní aristokrat střední Evropy – rok vydání 2019
První svazek s uvedeným pracovním názvem má za cíl zmapovat historickou osobnost biskupa, ale i další osoby, které provázely jeho episkopát, stejně jako by měl představit některé ryze historické a kulturní fenomény, sledované více z perspektivy obecné historie či kulturních dějin. Uměleckohistorické texty zde nemají mít analytický charakter, nemají představovat „soupisy umělců“, ani výčty děl, ale spíše mají poskytovat syntetické pohledy definující základní charakteristiku biskupova mecenátu a obecně vizuální kultury 2. poloviny 17. století na Moravě – ovšem s důsledným přihlédnutím k minimálně středoevropskému kontextu. Publikace bude vydána v českém a anglickém jazyce.

Karel z Lichtensteinu-Castelcorna: Místa biskupovy paměti – rok vydání 2019
Druhý svazek s uvedeným pracovním názvem má za cíl zmapovat jednotlivá sídla olomouckých arcibiskupů, jejich vzájemné vztahy a okolnosti výstavby a výzdoby za biskupa Karla z Lichtensteinu-Castelcorna. Publikace bude vydána v českém a anglickém jazyce.

Metodika řízené edukace pro skupiny dětí z MŠ, ZŠ a SŠ – rok vydání 2019
Metodika představí možné způsoby řízené edukace získané z poznatků výzkumu a edukační práce ve výstavním prostoru pro různé cílové skupiny.

Metodika rodinné edukace – rok vydání 2019
Metodika představí možné způsoby rodinné edukace získané z poznatků výzkumu se zvláštním důrazem na použití nových médií a technologií.

Metodika edukace dospělého návštěvníka – rok vydání 2019
Metodika představí možné způsoby edukace dospělého návštěvníka získané z poznatků výzkumu. Dále představí edukační práce ve výstavním prostoru se zvláštním důrazem na potřebu celoživotního vzdělávání.

 

 

 

Fotogalerie
Giulio Pippi, zv. Giulio Romano (1499 Řím – 1546 Mantova)  

Jupiter a Juno, 1531–1532

Taddeo Zuccari (Zuccaro)  

Evangelista Lukáš, kolem 1555

Giovanni Bellini, zv. Giambellino  

Studie dvou mužských figur, 1507–1510


© MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC 2016