Publikace

Kroměřížský kabinet kresby. Kresby starých mistrů – vydán 2016
Kritický katalog je součástí stejnojmenné stálé expozice. Uceleně představuje sbírku kresby Karla z Lichtensteinu-Castelcorna. Publikace byla vydána v českém jazyce a zrcadlově v anglickém jazyce. Bibliografické informace s možností zakoupení online zde

Koně v piškotech. Slavnosti na dvoře císaře Leopolda I. – vydán 2017
Kritický katalog byl součástí stejnojmenné výstavy, mimo prezentace exponátů uvedl problematiku v širších uměnovědných souvislostech. Publikace byla vydána v českém jazyce s resumé úvodních statí v anglickém jazyce. Bibliografické informace s možností zakoupení online zde

Kabinet hudby II. – Kapela biskupa Karla z Lichtensteinu-Castelcorna – rok vydání 2018
Kritický katalog bude součástí dlouhodobé expozice a významným způsobem shrne hudební  provoz a uvede soupis hudebnin z doby působení Karla z Lichtensteinu-Castelcorna na kroměřížském zámku. Dvousvazková publikace bude vydána zrcadlově v českém jazyce a německém jazyce. 

Knihovna biskupa Karla z Lichtensteinu-Castelcorna – rok vydání 2018
Kritický katalog, který bude součástí výstavy stejného názvu, bude komentovat jednak vystavené exponáty, jednak poprvé zpřístupní katalog knihovny biskupa Karla z Lichtensteinu-Castelcorna, která vytvořila základ dnešní zámecké knižní sbírky. Publikace bude vydána v českém jazyce s německým resumé. 

Karel z Lichtensteinu-Castelcorna: Olomoucký biskup a duchovní aristokrat střední Evropy – rok vydání 2019
První svazek s uvedeným pracovním názvem má za cíl zmapovat historickou osobnost biskupa, ale i další osoby, které provázely jeho episkopát, stejně jako by měl představit některé ryze historické a kulturní fenomény, sledované více z perspektivy obecné historie či kulturních dějin. Uměleckohistorické texty zde nemají mít analytický charakter, nemají představovat „soupisy umělců“, ani výčty děl, ale spíše mají poskytovat syntetické pohledy definující základní charakteristiku biskupova mecenátu a obecně vizuální kultury 2. poloviny 17. století na Moravě – ovšem s důsledným přihlédnutím k minimálně středoevropskému kontextu. Publikace bude vydána v českém a anglickém jazyce.

Karel z Lichtensteinu-Castelcorna: Místa biskupovy paměti – rok vydání 2019
Druhý svazek s uvedeným pracovním názvem má za cíl zmapovat jednotlivá sídla olomouckých arcibiskupů, jejich vzájemné vztahy a okolnosti výstavby a výzdoby za biskupa Karla z Lichtensteinu-Castelcorna. Publikace bude vydána v českém a anglickém jazyce.

 

Metodiky Kunstkomora v tabletu 1–3
Muzeum umění Olomouc vydalo kolekci tří metodik s názvem Kunstkomora v tabletu. Publikace reagují na praxi uplatňování mobilních digitálních přístrojů při interpretaci kulturního dědictví. Zabývají se formulováním kritérií pro tvorbu, realizaci a hodnocení kvality mobilních digitálních aplikací vytvořených pro galerijní a muzejní interpretaci. Každá ze tří metodik se zaměřuje na jiný typ návštěvníků či uživatelů, kteří mají odlišná očekávání a vzdělávací potřeby a každá představuje jiný typ mobilních digitálních aplikací, respektive forem digitální interpretace. Více o edukačních aktivitách v rámci projektu na castelcorn.cz/edukace/.

Kunstkomora v tabletu 1. Metodika tvorby, realizace a hodnocení kvality mobilních digitálních aplikací, vytvořených pro galerijní a muzejní interpretaci v rámci neformálního vzdělávání dospělých
První díl formuluje obecné zásady digitální interpretace a zaměřuje na dospělé návštěvníky. S ohledem na ně je jako vhodná forma představena aplikace pojatá jako katalog exponátů.
Ke stažení zde.

Kunstkomora v tabletu 2. Metodika tvorby, realizace a hodnocení kvality mobilních digitálních aplikací vytvořených pro galerijní a muzejní interpretaci s rodinami
Druhý díl je věnován rodinným návštěvníkům a preferovanou formou je samoobslužná, interaktivní animovaná aplikace. Metodická doporučení jsou zde odvozena především od muzejní aplikace Sen biskupa Karla, za kterou bylo Muzeum umění Olomouc oceněno na mezinárodním poli.
Ke stažení zde.

Kunstkomora v tabletu 3. Metodika tvorby, realizace a hodnocení kvality mobilních digitálních aplikací, vytvořených pro galerijní a muzejní interpretaci se školami
Třetí díl hledá odpověď na otázku, do jaké míry je adekvátní využívat mobilní digitální technologie při interpretaci kulturního dědictví se školami, aniž by bylo nezbytné vytvářet speciální aplikace. Východiskem je tedy využívání tabletu (či chytrého telefonu) na základě toho, co přístroj poskytuje sám o sobě či s využitím volně dostupných aplikací. Výrazně se zde uplatňuje lektorský vklad galerijního či muzejního pedagoga, kterého nikdy nemohou technologie zcela nahradit.
Ke stažení zde.

 

 

 

Fotogalerie
Giulio Pippi, zv. Giulio Romano (1499 Řím – 1546 Mantova)  

Jupiter a Juno, 1531–1532

Taddeo Zuccari (Zuccaro)  

Evangelista Lukáš, kolem 1555

Giovanni Bellini, zv. Giambellino  

Studie dvou mužských figur, 1507–1510


© MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC 2016