Výstavní projekty

Kabinet kresby Arcibiskupského zámku v Kroměříži
stálá expozice; otevření září 2016
Expozice představí unikátní sbírku staré kresby, jejíž vznik se pojí se jménem Karla z Lichtensteinu-Castelcorna. Nevelká, ale přesto cenná kolekce, chovaná na Arcibiskupském zámku v Kroměříži, představí téměř všechna důležitá centra italského výtvarného umění začínajícího novověku. 

Leopoldinské slavnosti
krátkodobá výstava; červen – září 2017
Výstava představí osobnost císaře Leopolda I. jako mecenáše umění (výtvarné umění, hudba, užité umění) a kulturní život císařského dvora v kontextu s dobou a působením Karla z Lichtensteinu-Castelcorna na kroměřížském zámku. Představí reálie spojené s oslavami pořádanými na císařském dvoře.

Kabinet hudby Arcibiskupského zámku v Kroměříži
stálá expozice; otevření červen 2018
Expozice představí hudební provoz na dvoře Karla z Lichtensteinu-Castelcorna. Představí fond kroměřížského hudebního archivu, který je svým rozsahem a obsahem rukopisů zcela unikátní.

Zámecká knihovna Arcibiskupského zámku v Kroměříži
stálá expozice; otevření červen 2018
Expozice představí olomouckého biskupa Karla jako zakladatele nové knihovny umístěné v kroměřížském zámku, představí jeho ideu, s níž sbírku zakládal, skladbu bibliotéky, vybrané exempláře a zhodnotí jeho počin v delší časové perspektivě.

Za chrám, město a vlast. Olomoucký biskup Karel z Lichtensteinu-Castelcorna uprostřed barokní Evropy
krátkodobá výstava; červen – říjen 2019
Závěrečná výstava v prostorách Arcidiecézního muzea Olomouc nabídne reprezentativní výběr uměleckých děl, která byla pořízena nebo vytvořena přímo pro Karla z Lichtensteinu-Castelcorna. Koncepce výstavy bude vystavěna tak, aby se vzájemně doplňovala se souběžnou výstavou v prostorách Arcibiskupského zámku v Kroměříži a obsáhla veškeré aspekty biskupova působení a odkazu. Kromě dvou svazků odborných katalogů vyjde k výstavě i průvodce pro laickou veřejnost.


© MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC 2016