Edukační aktivity

Metodiky Kunstkomora v tabletu 1–3

Muzeum umění Olomouc vydalo kolekci tří metodik s názvem Kunstkomora v tabletu. Publikace reagují na praxi uplatňování mobilních digitálních přístrojů při interpretaci kulturního dědictví. Zabývají se formulováním kritérií pro tvorbu, realizaci a hodnocení kvality mobilních digitálních aplikací vytvořených pro galerijní a muzejní interpretaci. Každá ze tří metodik se zaměřuje na jiný typ návštěvníků či uživatelů, kteří mají odlišná očekávání a vzdělávací potřeby a každá představuje jiný typ mobilních digitálních aplikací, respektive forem digitální interpretace.

Kunstkomora v tabletu 1. Metodika tvorby, realizace a hodnocení kvality mobilních digitálních aplikací, vytvořených pro galerijní a muzejní interpretaci v rámci neformálního vzdělávání dospělých
První díl formuluje obecné zásady digitální interpretace a zaměřuje na dospělé návštěvníky. S ohledem na ně je jako vhodná forma představena aplikace pojatá jako katalog exponátů.
Ke stažení zde.

Kunstkomora v tabletu 2. Metodika tvorby, realizace a hodnocení kvality mobilních digitálních aplikací vytvořených pro galerijní a muzejní interpretaci s rodinami
Druhý díl je věnován rodinným návštěvníkům a preferovanou formou je samoobslužná, interaktivní animovaná aplikace. Metodická doporučení jsou zde odvozena především od muzejní aplikace Sen biskupa Karla, za kterou bylo Muzeum umění Olomouc oceněno na mezinárodním poli.
Ke stažení zde.

Kunstkomora v tabletu 3. Metodika tvorby, realizace a hodnocení kvality mobilních digitálních aplikací, vytvořených pro galerijní a muzejní interpretaci se školami
Třetí díl hledá odpověď na otázku, do jaké míry je adekvátní využívat mobilní digitální technologie při interpretaci kulturního dědictví se školami, aniž by bylo nezbytné vytvářet speciální aplikace. Východiskem je tedy využívání tabletu (či chytrého telefonu) na základě toho, co přístroj poskytuje sám o sobě či s využitím volně dostupných aplikací. Výrazně se zde uplatňuje lektorský vklad galerijního či muzejního pedagoga, kterého nikdy nemohou technologie zcela nahradit.
Ke stažení zde.

Autorský kolektiv metodik tvoří lektoři edukačních programů Muzea umění Olomouc, kteří do problematiky přinesli spíše než popis technologických postupů především pedagogický vhled opírající se mimo jiné o postřehy z praxe. Smysluplnost či kvalita digitální interpretace se totiž neodvozuje od technologických vymožeností, nýbrž kvalitního vzdělávacího obsahu a promyšleného využívání mobilních digitálních technologií. Recenzent metodik PhDr. Dalibor Prix, CSc., (Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i.) se ve svém hodnocení kolekce metodik vyjádřil takto: „Publikace Kunstkomora v tabletu 1–3 je založena na výtečné znalosti tématu, podrobném a erudovaném studiu relevantní česky psané i zahraniční literatury a názorů, stejně jako na zevrubném poznání a promyšleném hodnocení podobných, časově předcházejících projektů jak v České republice, tak mimo její území. Patrně nemůže být pochyb, že byla sestavena obsahově pečlivě, mnohostranně, místy s až obdivuhodným úsilím a fundovaně.“

Ačkoliv uplatnění mobilních digitálních technologií není v České republice úplnou novinkou, přeci jen jde o nově se etablující formu interpretace kulturního dědictví, s níž stále ještě nemají paměťové instituce dostatek zkušeností. Navíc se jedná o velmi dynamicky se rozvíjející obor s ohledem na technologický pokrok. Kolekce metodik tak může nalézt pozitivní ohlas u galerijních a muzejních pedagogů i delších pracovníků kulturních institucí.

Metodiky Kunstkomora v tabletu byly vytvořeny v rámci vědecko-výzkumného projektu Za chrám, město a vlast | Olomoucký biskup Karel z Lichtensteinu-Castelcorna uprostřed barokní Evropy (DG16P02M013), který byl podpořen Ministerstvem kultury z Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II). Pro zájemce jsou k dispozici volně ke stažení v elektronické podobě

 

 

Aplikace Sen biskupa Karla

V rámci projektu vytvořilo edukační oddělení Muzea umění Olomouc dvě verze mobilní digitální aplikace Sen biskupa Karla pro stálé expozice v Arcidiecézním muzeu Olomouc a Arcidiecézním muzeu Kroměříž. Jednotící postavou obou animovaných aplikací určených zejména rodinám je právě postava biskupa Karla, která návštěvníky provází expozicí. Aplikace byly spuštěny u příležitosti Muzejní noci 2017 jak v Olomouci, tak také v Kroměříži a získaly 3. místo v kategorii Interaktivní digitální média na festivalu muzejních audiovizuálních projektů F@MP 2.0 AVICOM v Šanghaji 2019.

Samotné tablety si mohou návštěvníci zdarma samoobslužně zapůjčit v šatně Arcidiecézního muzea v Olomouci (AMO). V případě Arcidiecézního muzea Kroměříž (AMK) sledujte prosím aktuality ZDE. Z provozních důvodů, nelze v současné době v Kroměříži zapůjčovat tablety v samoobslužném režimu.

Autorský tým aplikací Sen biskupa Karla
Zadavatel: Muzeum umění Olomouc
Dodavatel: Studio 6.15 s.r.o., Zlín
Výtvarné zpracování: Eliška Chytková
Animace: Studio BareBear
Programování: Simplex Web Solutions, s.r.o.
Scénář: Anna Waisserová, Petr Hudec, Marek Šobáň
Spolupráce: Ondřej Zatloukal, Miroslav Kindl, Petra Šobáňová ad.

Výše zmíněné aplikace byly opakovaně využity i dílčím způsobem v rámci edukačních programů pro rodiny a školy, kde doplnily jiné formy interpretace kulturního dědictví. V roce 2017 se v Kroměříži tak dělo především ve vztahu k sezónní výstavě Koně v piškotech piškotech | Slavnosti na dvoře císaře Leopolda I. (edukační program pro mateřské a základní školy Šípková Růženka po Vídeňsku), v Olomouci byl podobným způsobem připraven program Kam zaletěl stehlík? zaměřující se na interpretaci Obrazárny olomouckých biskupů a arcibiskupů. Dílčím způsobem byly tablety využity také v rámci festivalu barokní kultury Hortus Magicus 2017 v Květné zahradě v Kroměříži. Dále v roce 2018 při repríze výstavy Koně v piškotech | Slavnosti na dvoře císaře Leopolda I. v Arcidiecézním muzeu Olomouc byly připraveny programy: pro mateřské školy Hop a skok!, pro základní školy KROK, KLUS, CVAL, TRYSK!, pro střední školy Chceš-li zachovat mír, oslavuj!, také s využitím tabletů.

 

 

Další aplikace a využití tabletů

V rámci projektu vznikly i aplikace pro řízenou edukaci a elektronický katalog ,který byl např. využit v rámci Muzejní noci 2019 v Arcidiecézním muzeu Olomouc.

Autorský tým aplikací Elektronický katalog, Řízená edukace:
Zadavatel: Muzeum umění Olomouc
Dodavatel: Studio 6.15 s.r.o., Zlín
Koncepce: Anna Waisserová, Lenka Trantírková, Hana Lamatová, Petr Hudec, Marek Šobáň

Dále byly realizovány edukační programy využívající potenciál tabletů jako takových, tedy nehledě na vytvořené speciální aplikace.
V roce 2018:

 • doprovodný program pro veřejnost v rámci dernisáže výstavy Jozef Jankovič | Plynutí času v Muzeu moderního umění Olomouc
 • ve spolupráci s Českou sekcí INSEA vzdělávací seminář – Digitální kresba a postprodukce / využití ve výtvarné výchově v Arcidiecézním muzeu Olomouc
 • edukační program Kresby starých mistrů pro střední školy a elektronický průvodce Čtení kreseb v rámci výstavy Kresby starých mistrů ze sbírky Arcibiskupství olomouckého v Arcidiecézním muzeu Olomouc
 • edukační program Vasarely (v) budoucnosti pro II. stupeň základní školy v rámci Týdne s Vasarelym v Muzeu moderního umění Olomouc
 • byla úspěšně ukončena spolupráce s třídou Gymnázia Olomouc-Hejčín v rámci projektu HEART
 • příměstský letní tábor v Muzeu umění Olomouc Muzeo – video – art!
 • doprovodný program Homo artefactus animare | Tvorba animovaného filmu k výstavě Rozlomená doba 1908–1928 | Avantgardy ve střední Evropě v Muzeu moderního umění Olomouc
 • speciální program pro seniory v rámci Univerzity Babího léta v Muzeu moderního umění Olomouc

Tablety byly, jak v Kroměříži tak také v Olomouci, využity při sezónních výstavách jako dotykové obrazovky instalované do stojanu. Umožnily návštěvníkům přehrávat video (Koně v piškotech, Křížová cesta z Orlice | Restaurování 2010–2018  v Arcidiecézním muzeu Olomouc), vytvářet jednoduché počítačové kresby v návaznosti na vystavovaná díla (Jozef Jankovič | Plynutí času v Muzeu moderního umění Olomouc) a přehrávat audio v edukační zóně výstavy Rozlomená doba 1908–1928 | Avantgardy ve střední Evropě v Muzeu moderního umění Olomouc.

Nabité zkušenosti z oblasti digitálních aplikací využili lektoři v roce 2018 také při realizaci několika mediálních rallye Actionbound pro Muzejní noc, muzejní léto s chytrým telefonem Muzejní rallye? Jedem! a Dny židovské kultury – Urban game.

 

 

Aktivity k projektovým výstavám

Kromě edukačních aktivit využívajících mobilní digitální zařízení vytvořili lektoři v roce 2018 didaktickou pomůcku Zahrada ducha pro výstavu Knihovna biskupa Karla z Lichtensteinu-Castelcorna v Arcidiecézním muzeu Kroměříž. Na téma výstavy byl rovněž realizován příměstský tábor s názvem Knihihi.

Dále byly v roce 2019 realizovány následující edukační programy a doprovodné akce k závěrečným výstavám Za chrám, město a vlast | Olomoucký biskup Karel z Lichtensteinu-Castelcorna uprostřed barokní Evropy:

 • Karel a zářící kámen, Všechny smysly baroka – animační programy pro poslední dva ročníky MŠ a 1. ročník ZŠ
 • Není agent jako agent, Umění má nesmírnou cenu – animační programy pro 2. až 5. ročník ZŠ
 • Soukromé vs. veřejné zájmy – animační program pro 2. st. ZŠ a SŠ
 • Nypoortova grafická dílna – workshop pro veřejnost
 • Středy s odborníky – cyklus přednášek
 • Tajemství libosadu – program pro rodiny s dětmi v rámci festivalu Hortus Magicus
 • Agent ART – příměstský letní tábor
 • Z muzea na vycházku – komentovaná vycházka za uměním pro veřejnost

A edukační prvky či intervence v rámci závěrečných výstav:

 • Arcidiecézní muzeum Olomouc – pracovní list, smyslové čtyřstěny, smyslové kaple, video s upoutávkou na aplikaci Sen biskupa Karla
 • Arcidiecézní muzeum Kroměříž – pracovní list, modely štukové výzdoby, knihovna biskupa Karla, optická hra – obnovení Květné zahrady, video s upoutávkou na aplikaci Sen biskupa Karla

 

 

Prezentace projektu odborné veřejnosti

Vytvořené aplikace a zkušenosti s jejich tvorbou a provozem byly prezentovány odborné veřejnosti v rámci několika seminářů a konferencí:

 • seminář Moderní možnosti propagace kulturního dědictví v muzejních expozicích, galeriích a infocentrech v Kutné Hoře, Dačického dům (18. května 2017) 
 • konference Aktuální trendy v muzejní edukaci a prezentaci v Opavě, Slezské muzeum (4.–5. května 2017)
 • Letní škola památkové edukace v Kroměříži – prohlídka Arcidiecézního muzea Kroměříž s tablety a navazující odborná diskuse (23. srpna 2017)
 • setkání Komory edukačních pracovníků při Radě galerií ČR v Muzeu umění Olomouc (30.–31.10. 2017) – prohlídka s tablety a navazující odborná diskuse (SWAT analýza)
 • mezinárodní konference DIGI 2017 – Digitální technologie a kulturní dědictví v Praze, Akademie věd ČR (15.–16. listopadu 2017)
 • akce v rámci programu Kreativní Evropa MEDIA Střed zájmu IT: Technologické inovace a propojení kulturních a filmových projektů s vývojáři her a interaktivních aplikací v Praze, Kino Pilotů (16. listopadu 2017)
 • seminář NIPOS – ARTAMA a České sekce INSEA – Praktické využití interaktivních her muzeí a galerií ve výuce výtvarné výchovy a dalších společenskovědních oborů 2 v Muzeu umění Olomouc (17. – 18. března)
 • prezentace aplikace v rámci odborného semináře ArtCoMe pro učitele středních škol a muzejní lektory z Olomouce, Krakova, Bratislavy a Pécse (Arcidiecézní muzeum Kroměříž, 22.–24. září 2018), který byl součástí projektu ArtCoMe: Art & Contemporary Me. Artwork as a medium building European identity
 • kurz MCMP – Muzejní edukátor v Muzeu umění Olomouc (5. – 6. listopadu 2018)
 • Kino za školou 2019: Konference o filmové a audiovizuální výchově ve Zlíně (26. 5. 2019)
 • odborná mezinárodní konference České sekce INSEA – posterová sekce DIDART (Současné edukační přístupy k praxi výtvarné výchovy) v Plzni (4. 6. 2019 – 28. 6. 2019)
 • ocenění aplikace Sen biskupa Karla na Festivalu muzejních audiovizuálních projektů (F@IMP) jehož pořadatelem je mezinárodní výbor pro audiovizi, nové technologie a sociální média AVICOM. Aplikace získala třetí místo v kategorii Interaktivní digitální média.
 • odborný workshop, který prezentoval výsledky edukačních postupů uplatněných v rámci projektu NAKI II – Využití tabletů v muzejní edukaci  v Arcidiecézním muzeu Kroměříž (23.–24. 9. 2019)

 

Lektoři projektu

Mgr. Petr Hudec, MUO – Arcidiecézní muzeum Kroměříž
Mgr. Hana Lamatová, MUO – Arcidiecézní muzeum Olomouc
Mgr. Marek Šobáň, Ph.D., MUO – Arcidiecézní muzeum Olomouc
Mgr. Lenka Trantírková, MUO – Arcidiecézní muzeum Olomouc
Mgr. Anna Waisserová, MUO – Arcidiecézní muzeum Olomouc

pozn. do dílčích částí projektu se zapojili i kmenoví lektoři Muzea umění Olomouc – Mgr. Terezie Čermáková, Mgr. David Hrbek

_____________

Dotazy a informace poskytne edukační oddělení Muzea umění Olomouc.

 

 

Fotogalerie
Screenshot aplikace Sen biskupa Karla / AMO / archiv MUO
Screenshot aplikace Sen biskupa Karla / AMO / archiv MUO
Screenshot aplikace Sen biskupa Karla / AMK / archiv MUO
Screenshot aplikace Sen biskupa Karla / AMK / archiv MUO
Muzejní noc 2017 / AMO / archiv MUO
Letní škola památkové edukace 2017 / AMK / foto: P. Hudec
Letní příměstský tábor 2017 / AMK / foto: P. Hudec
Hortus Magicus 2017 / AMK / foto: P. Hudec
Prázdninové programy pro rodiny 2017 / AMK / foto: P. Hudec
Sen biskupa Karla pro ZŠ 2017 / AMO / foto: T. Hrubá
Projekt HEART se studenty SŠ 2017 / MMU / foto: T. Hrubá
Komora edukačních pracovníků 2017 / AMO / foto: M. Lehečková
Artcome 2018 / AMK / foto: T. Hrubá
NIPOS-ARTAMA, INSEA, Praktické využití interaktivních her muzeí a galerií ve výuce výtvarné výchovy a dalších společenskovědních oborů II / 2018 / MMU / foto: P. Šobáňová
Sen biskupa Karla pro SŠ 2018 / AMK / foto: P. Hudec
Program Krok, klus, cval, trysk 2018 / AMO / foto: H. Lamatová
Dernisáž výstavy Jozefa Jankoviče 2018 / MMU / foto: J. Čermák
INSEA, Digitální kresba a postprodukce – využití ve výtvarné výchově 2018 / AMO / foto: L. Trantírková
Program Vasarely (v) budoucnosti 2018 / MMU / foto: L. Trantírková
Rozlomená doba – workshop animace 2018 / MMU / foto: T. Hrubá
Tablet jako pevný prvek ve výstavě – Rozlomená doba 2018 / MMU / foto: L. Trantírková
Tablet jako pevný prvek ve výstavě – Křížová cesta z Orlice 2018 / AMO / foto: M. Lehečková
Muzejní noc 2019 / AMO / foto: M. Lehečková
Prezentace činnosti edukačního oddělení – Kino za školou 2019 / Zlín / foto: T. Žváčková
Prezentace činnosti edukačního oddělení – DIDART, INSEA 2019 / Plzeň / foto: M. Plíhalová
Smyslové čtyřstěny k výstavě Za chrám, město a vlast 2019 / AMO / foto: L. Trantírková
Smyslové čtyřstěny k výstavě Za chrám, město a vlast 2019 / AMO / foto: L. Trantírková
Smyslové kaple k výstavě Za chrám, město a vlast 2019 / AMO / foto: M. Lehečková
Smyslové kaple k výstavě Za chrám, město a vlast 2019 / AMO / foto: M. Lehečková
Pracovní listy k výstavě Za chrám, město a vlast 2019 / AMO / foto: L. Trantírková
Pracovní listy k výstavě Za chrám, město a vlast 2019 / AMK / foto: P. Hudec
Optická hra – obnovení Květné zahrady k výstavě Za chrám, město a vlast 2019 / AMK / foto: L .Trantírková
Modely štukové výzdoby k výstavě Za chrám, město a vlast 2019 / AMK / foto: P. Hudec
Knihovna biskupa Karla k výstavě Za chrám, město a vlast 2019 / AMK / foto: P. Hudec
Program Soukromé vs. veřejné zájmy 2019 / AMO / foto: L. Trantírková
Nypoortova grafická dílna k výstavě Za chrám, město a vlast 2019 / AMO / foto: T. Hrubá
Příměstský tábor Agent ART k výstavě Za chrám, město a vlast 2019 / AMO / foto: T. Hrubá
Ocenění aplikace Sen biskupa Karla – F@IMP AVICOM 2019 / Šanghaj/ foto: K. Zajíček
Ocenění aplikace Sen biskupa Karla – F@IMP AVICOM 2019 / Šanghaj/ foto: K. Zajíček
Ocenění aplikace Sen biskupa Karla – F@IMP AVICOM 2019 / Šanghaj/ foto: K. Zajíček
Odborný workshop – Využití tabletů v muzejní edukaci 2019 / AMK / foto: T. Hrubá
Odborný workshop – Využití tabletů v muzejní edukaci 2019 / AMK / foto: T. Hrubá
Odborný workshop – Využití tabletů v muzejní edukaci 2019 / AMK / foto: T. Hrubá
Odborný workshop – Využití tabletů v muzejní edukaci 2019 / AMK / foto: L. Trantírková
Video
Ke stažení

© MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC 2016