Kabinet kresby Arcibiskupského zámku v Kroměříži

Kabinet kresby Arcibiskupského zámku v Kroměříži
stálá expozice; otevřena od září 2016

Pouhých 67 listů s kresbami se dochovalo v kroměřížské sbírce staré kresby, a přesto je kolekce považována za výjimečnou a zcela rovnocennou proslulé obrazové sbírce. Jsou v ní totiž zastoupena všechna důležitá centra italského výtvarného dění z 16. a první poloviny 17. století: Florencie, Bologna, Siena, Milán, Janov, Řím či Benátky. Její součástí je i soubor dobových kopií. Značnou hodnotu vykazují zejména kopie dnes již zničených malířských děl. Severská, zaalpská kresba tvoří z celkového rozsahu sbírky přibližně desetinu. 

Z hlediska tematického se jedná výlučně o figurální motivy, z hlediska pracovního postupu jsou zastoupeny všechny typy kresby – od zběžných náčrtků (pensiero, primo pensiero) a studií (studio, schizzo) až po definitivní kresbu (disegno). Papír, na němž jsou kresby realizovány, nese často vodoznak, který nám pomáhá díla zařadit jak časově, tak provenienčně.

Při příležitosti otevření Kabinetu kresby jsme vydali sbírkový katalog, který je k zakoupení na pokladnách Muzea umění Olomouc či online zde.

Fotogalerie
Francesco Vanni

Madona s dítětem, sv. Cecílií a sv. Anežkou Římskou (Sacra Conversazione), kolem 1600

Taddeo Zuccari (Zuccaro)  

Evangelista Lukáš, kolem 1555

Giulio Pippi, zv. Giulio Romano

Jupiter a Juno, 1531–1532


© MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC 2016